Προσφορές Κάρτας Φιλάθλου

22/10/2015

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008-2014, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥ Αναφορικά με τον Διαγωνισμό Αρ. 19/Δ/2015 για την εφαρμογή της πιο πάνω Νομοθεσίας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού αποφάσισε στις 20/10/2015 την προκήρυξη του 2ου Σταδίου του εν λόγω Διαγωνισμού και την πρόσκληση των τεσσάρων (4) οικονομικών φορέων που προχώρησαν επιτυχώς από το 1ο Στάδιο, να συμμετάσχουν σε αυτό.