Προκαταρκτική Συνάντηση Φορέων που θα συμμετάσχουν στην Ευρωπαϊκή Αθλητική Εκδήλωση «MOVEWEEK 2014»

27/08/2014

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού πραγματοποίησε την Τρίτη 26 Αυγούστου 2014 την προκαταρτική συνάντηση των φορέων που θα συμμετάσχουν στην Ευρωπαϊκή Αθλητική Εκδήλωση «MOVE WEEK 2014», η οποία θα διεξαχθεί ταυτόχρονα σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες την περίοδο 29 Σεπτεμβρίου με 5 Οκτωβρίου.

Ο ΚΟΑ έχει οριστεί ως Εθνικός Συντονιστής της εκστρατείας MOVE WEEK στην Κύπρο, που στόχο έχει την ευαισθητοποίηση και η ενεργοποίηση των Ευρωπαίων πολιτών στη φυσική δραστηριότητα και στον αθλητισμό ώστε να υιοθετήσουν έναν ενεργό τρόπο ζωής. Η Πρόεδρος του ΚΟΑ Δρ. Κλέα Χατζηστεφάνου – Παπαέλληνα εξέφρασε τις ευχαριστίες του Οργανισμού στους Φορείς για την άμεση ανταπόκριση τους στην πρόσκληση του να συμμετάσχουν στο MOVE WEEK και τόνισε ότι θα αποτελέσουν τον πυρήνα και την κινητήριο της διοργάνωσης της ευρωπαϊκής εκστρατείας. Ανάφερε ότι η συμμετοχή των όλων των φορέων σε αυτήν την ευρωπαϊκή διοργάνωση, θα συμβάλει -πέραν της υλοποίησης του στόχου της εκστρατείας- στη διοργάνωση μιας καινοτόμου αθλητικής εκδήλωσης για τα Κυπριακά δεδομένα. Ταυτόχρονα θα αναδείξει και θα αναβαθμίσει την Κύπρο σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθιστώντας την ως ένα από τους σημαντικότερους πρωταγωνιστές στον τομέα του αθλητισμού. Οι φορείς που θα συμμετάσχουν, εκπροσωπούν τομείς που σχετίζονται με τη φυσική δραστηριότητα και τον αθλητισμό. Η ευαισθητοποίηση των πολιτών στην άσκηση και στον ενεργό τρόπο ζωής, δεν αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του αθλητικού τομέα. Αποτελεί κοινή ευθύνη και απαιτεί συλλογική προσπάθεια τόνισε η Πρόεδρος του ΚΟΑ. Σκοπός της συνάντησης ήταν η περαιτέρω ενημέρωση και ο συντονισμός των ενεργειών που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της εκστρατείας έτσι ώστε να διατηρηθεί η ομοιομορφία της σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να επιτευχθούν οι στόχοι της. Οι φορείς είχαν την ευκαιρία να ενημερώσουν για τις δράσεις που θα πραγματοποιήσουν κατά τη διάρκεια του MOVE WEEK 2014 και να αναπτύξουν συνέργιες και συνεργασίες για την υλοποίηση κοινών δράσεων κατά τη διάρκεια της εκστρατείας. Στη συνάντηση παραχωρήθηκε στους φορείς όλο το πληροφοριακό υλικό σχετικά με τη διοργάνωση του MOVE WEEK 2014. Οι φορείς είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις δράσεις και καλές πρακτικές που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των φορέων που προέρχονται από τους τομείς του αθλητισμού (Αθλητικές Ομοσπονδίες και Σωματεία, ιδιωτικά γυμναστήρια αδειοδοτημένα από τον ΚΟΑ, εθνικά προγράμματα και υπηρεσίες του ΚΟΑ, Αθλητιατρική Εταιρεία Κύπρου), της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι και Ένωση Δήμων Κύπρου), της Εκπαίδευσης (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια και Πανεπιστήμια), της Υγείας (Υπουργείο Υγείας) και ο Σύνδεσμος Γυμναστών Κύπρου.