Προκήρυξη Διαγωνισμού Γηπέδου Λεμεσού

10/11/2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού σε έκτακτη συνεδρία του την Παρασκευή 10/11/17 ενέκρινε τα τελικά έγγραφα του Διαγωνισμού για την ανέγερση του Νέου γηπέδου Λεμεσού όπως αυτά τροποποιήθηκαν από τους Μελετητές του έργου μετά από τις παρατηρήσεις του Γενικού Ελεγκτή, Γενικού Λογιστή και των Τεχνικών Υπηρεσιών του ΚΟΑ. Μετά την εξέλιξη αυτή, ο Οργανισμός προχώρησε στην προκήρυξη της προσφοράς για την «Ανέγερση του Γηπέδου Λεμεσού» με αρ. 43Δ/2017. ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Νοεμβρίου 2017