Παρακολούθηση προγράμματος εκπαίδευσης Επιτηρητών Σταδίων

07/06/2020

Η Επιτροπή Επιτηρητών Σταδίων που συστάθηκε σύμφωνα με τους περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους (Επιτηρητές) Κανονισμούς του 2012, ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις από υποψήφιους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης επιτηρητών σταδίων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν αιτήσεις καθώς και το συνοδευτικό έντυπο πληροφοριών από τα γραφεία του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού ή από την ιστοσελίδα του Οργανισμού στο www.cyprussports.org Οι συμπληρωμένες αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα πιστοποιητικά θα πρέπει να παραδοθούν στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (Λεωφ. Μακαρείου Αθλητικού Κέντρου) ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου στην Επιτροπή Επιτηρητών Σταδίων, Ταχ. Θυρίδα 24804, Έγκωμη, 1304 Λ/σία, με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από την 26η Ιουνίου 2020. Τα μαθήματα θα διεξαχθούν την περίοδο από 6/7/2020 μέχρι 16/7/2020. Περαιτέρω η Επιτροπή ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για Ανανέωση της Εγγραφής στο Μητρώο Επιτηρητών Σταδίων.