Παρέμβαση Δρ. Κλέας Χατζηστεφάνου – Παπαέλληνα, Πρόεδρου ΔΣ ΚΟΑ στη 3η Δημόσια Διαβούλευση με θέμα: «Αθλητισμός και Άτομα με Αναπηρία»

30/06/2015

"Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2015, 5:30 – 7:00μμ, Αίθουσα Εκδηλώσεων ΚΟΑ" Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στην 3η θεσμοθετημένη Δημόσια Διαβούλευση και σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση σας στην πρόσκληση μας.

Πριν προχωρήσω στην παρέμβαση μου, να μου επιτρέψετε να χαιρετίσω, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΑ, την απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης να δώσουν βήμα στον πολίτη να εκφέρει δημοκρατικά την άποψη του, η οποία θα λαμβάνεται υπόψη στη χάραξη διαφόρων πολιτικών. Χαιρόμαστε επίσης γιατί ο Εθελοντισμός επιτέλους θεσμοθετείται και τίθεται σε σωστή και οργανωμένη βάση. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για τη συμπερίληψη του ΚΟΑ ως ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη σε αυτήν την προσπάθεια που έχει αρχίσει, αναγνωρίζοντας έτσι την αξία και συνεισφορά του αθλητισμού στο κοινωνικό σύνολο. Όπως γνωρίζουμε όλοι μας, ο εθελοντισμός ως παγκόσμιο φαινόμενο, αποτελεί τη σημαντικότερη έκφραση προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Όπως συμβαίνει σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, έτσι και στον αθλητισμό, ο εθελοντισμός λειτουργεί ενισχυτικά και αποτελεί τον καταλύτη και βασικό πυλώνα των αξιών και ιδανικών του αθλητισμού. Αδιαμφισβήτητα, στη χώρα μας, ολόκληρο σχεδόν το αθλητικό μας οικοδόμημα διαχρονικά στηρίζεται στον Εθελοντισμό. Η σημερινή 3η Δημόσια Διαβούλευση επιδιώκει να δώσει το λόγο σε σας τους εθελοντές, στη διοίκηση και διαχείριση του αθλητισμού και εκπροσώπων Οργανωμένων Φορέων ατόμων με αναπηρίες για να ακουστούν οι απόψεις σας. Στόχος του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι η διαμόρφωση υφιστάμενων ή η χάραξη νέων αθλητικών πολιτικών βασισμένων στην ολιστική προσέγγιση και συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Μονό έτσι θα δημιουργήσουμε τις βάσεις για να βελτιώσουμε τόσο την ποιότητα του αθλητισμού όσο και του εθελοντισμού. Η επιλογή της θεματικής ενότητας της σημερινής 3ης Δημόσιας Διαβούλευσης σίγουρα δεν είναι τυχαία. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ισότιμης συμμετοχής όλων των πολιτών σε φυσικές δραστηριότητες και στον αθλητισμό, της προσβασιμότητας στους αγωνιστικούς χώρους είτε ως αθλούμενοι και/ή θεατές και το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να απολαμβάνουν πλήρως όλες τις υπηρεσίες και τις βασικές θεμελιώδεις ελευθερίες που προσφέρονται μέσα από τον αθλητισμό χωρίς διάκριση, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού σας καλεί σήμερα σε αυτή τη δημόσια διαβούλευση να εκφράσετε τις απόψεις και τις εισηγήσεις σας σε θέματα που αφορούν την ενασχόληση σας με την άσκηση, τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζετε. Βασικός σκοπός, η αναβάθμιση της προώθησης και της χάραξης πολιτικής, και απώτερος στόχος η αύξηση του αριθμού των ατόμων με αναπηρίες που συμμετέχουν στον αθλητισμό στην Κύπρο. Αυτό που γνωρίζουμε πολύ καλά ως αθλητικοί παράγοντες είναι οι διαφορετικές ανάγκες που μπορεί να προκύπτουν σε κάθε αναπηρία ξεχωριστά. Αυτός είναι και ο λόγος που δίνεται ο λόγος σε όλους εσάς σε αυτή τη Δημόσια Διαβούλευση. Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού διαβουλεύεται σήμερα στενά και εμπλέκει ενεργά τα άτομα με αναπηρίες μέσω των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων τους και αναλαμβάνει να λάβει μέτρα στο μέγιστο των διαθέσιμων πόρων του, με σκοπό να επιτύχει σταδιακά την πλήρη πραγμάτωση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες σε θέματα που αφορούν την ενεργό συμμετοχή τους στον αθλητισμό. Ως εθελοντές και μέσα από τον πολύπλευρο ρόλο σας, καλείστε και σεις να λειτουργείτε πάνω σε επαγγελματικά πρότυπα, να λειτουργείτε ως επαγγελματίες και στη βάση των διαβουλεύσεων να παραχθούν οι ανάλογες υπηρεσίες και να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες στη χώρα μας. Μαζί μπορούμε! Συνεπώς, θα πρέπει να εξεταστεί επισταμένα από όλους μας, πως θα μπορούσαμε να επιφέρουμε τομές και να εξευρεθούν οι κατάλληλες ενέργειες όσον αφορά στη βελτίωση παροχής υπηρεσιών στα άτομα με αναπηρίες, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, της υγείας, της συμμετοχής και της ισότητας. Αυτά είχα να πω ως γενική τοποθέτηση. Σε λίγο ο λόγος θα δοθεί σε εσάς για να ακούσουμε τις δικές σας απόψεις/ εισηγήσεις και προβληματισμούς.