Ο χαιρετισμός του Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

05/05/2015

Είναι με πολύ μεγάλη χαρά που παρευρίσκομαι στη σημερινή πρώτη υπηρεσιακή συνάντηση για τον συντονισμό και προγραμματισμό των ενεργειών και δράσεων που θα πραγματοποιηθούν πριν και κατά την διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού.

Συγχαίρω τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού για την πρωτοβουλία του, ως Εθνικός Συντονιστικός Φορέας, να προχωρήσει σε εκστρατείες που σκοπό έχουν την προώθηση και ένταξη της φυσικής δραστηριότητας και του αθλητισμού στην καθημερινότητα του κύπριου πολίτη. Η σωματική δραστηριότητα αποδεδειγμένα συμβάλλει στη βελτίωση της υγείας και ως εκ τούτου η πρωτοβουλία αυτή θα συμβάλει στην ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών σε θέματα αθλητισμού και φυσικής αγωγής, και στην αύξηση της συμμετοχής όλων των πολιτών στη φυσική δραστηριότητα και στον αθλητισμό σε όλα τα επίπεδα, έτσι ώστε να ώστε να υιοθετηθεί ένας ενεργός και υγιής τρόπο ζωής. Ο συνδυασμός των εκστρατειών που θα προωθηθούν με την εθελοντική δράση αλλά και η ενεργός εμπλοκή φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και των μη κυβερνητικών οργανώσεων είμαι βέβαιος ότι θα αποδώσει τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα και θα αναδείξει με τον καλύτερο τρόπο την σημασία και τα θετικά αποτελέσματα που έχει η ένταξη του αθλητισμού και εθελοντισμού στη καθημερινή μας ζωή. Βασικές αξίες και προτεραιότητες που πρέπει να αναδειχθούν μέσα από κάθε εθελοντική και αθλητική δραστηριότητα είναι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η εξάλειψη κάθε μορφής βίας, εκφοβισμού, διάκρισης, ρατσισμού και κοινωνικού αποκλεισμού, η καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης, αλληλοσεβασμού και ομαδικότητας. Μέσω της εθελοντικής και αθλητικής δράσης εδραιώνεται η συνεργασία και η αρμονική συνύπαρξη μεταξύ των ατόμων, γεγονός που συμβάλλει στην ομαλοποίηση της κοινωνικής ζωής και στην ανάπτυξη ευγενών συναισθημάτων και αξιών όπως η φιλία και η υπευθυνότητα. Κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμηση μου προς την Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΑ καθώς και προς το προσωπικό του Οργανισμού για την μέχρι σήμερα δράση του Οργανισμού και τη συνεχή συμβολή του στα εθελοντικά δρώμενα του τόπου. Η στενή συνεργασία του Γραφείου μου με τον ΚΟΑ αποσκοπεί στην προώθηση και καλλιέργεια των αξιών του εθελοντισμού και αθλητισμού ειδικότερα στους νέους ώστε να καταστούν ενεργοί πολίτες και ενεργά μέλη της κοινωνίας. Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων