Ο Πρόεδρος ΚΟΑ συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της AIPS Europe

15/03/2022

Στο περιθώριο της Γιορτής των Αρίστων της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου, ο Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Ανδρέας Μιχαηλίδης συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της AIPS Europe Charles Camenzuli και τον Πρόεδρο της Ένωσης Αθλητικογράφων της Μάλτας Sandro Micallef, στην παρουσία και του Προέδρου της ΕΑΚ Ηρόδοτου Μιλτιάδους.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό κλίμα, συζητήθηκαν θέματα περαιτέρω ανάπτυξης και ενδυνάμωσης της συνεργασίας μεταξύ ΚΟΑ, ΕΑΚ και AIPS Europe. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάληψη από την ΕΑΚ της διοργάνωσης στην Κύπρο της επικείμενης συνεδρίας της Εκτελεστικής Επιτροπής της AIPS Europe, στα πλαίσια των 50χροων της ΕΑΚ το 2023. Αναφέρθηκε επίσης στον Πρόεδρο του ΚΟΑ ότι στις επερχόμενες εκλογές της AIPS Europe θα επαναδιεκδηκήσει την Προεδρία ο Charles Camenzuli, ενώ θα συμπεριλάβει στον συνδυασμό του για εκλογή στην Ε.Ε. και τον Πρόεδρο της ΕΑΚ Ηρόδοτο Μιλτιάδους. Ο Πρόεδρος του ΚΟΑ εξέφρασε την ευαρέσκεια του για το γεγονός αυτό και διαβεβαίωσε τον κ. Camenzuli ότι ο Οργανισμός είναι στη διάθεση τους για να βοηθήσει στην προσπάθεια του κ. Μιλτιάδους για εκλογή με τον συνδυασμό του.