Ο ΚΟΑ υπέγραψε Σύμβαση για την αναβάθμιση του ελέγχου των ιδιωτικών σχολών γυμναστικής


Την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του ελέγχου των Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής επιδιώκει ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού με την υπογραφή Σύμβασης, για την Ετοιμασία Πληροφοριακού Συστήματος Ελέγχου και Εποπτείας Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής και Παροχή Υπηρεσίας Φιλοξενίας του Συστήματος και Δεδομένων σε Υπολογιστικό Νέφος. Η Σύμβαση υπεγράφη τη Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021 μεταξύ του Προέδρου του ΚΟΑ Ανδρέα Μιχαηλίδη και του εκπροσώπου της Κοινοπραξίας Εταιρειών CELLOCK LTD και SIGINT SOLUTIONS LTD Νεόφυτου Βλοτομά. Με την ολοκλήρωση του έργου ο ΚΟΑ θα πετύχει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: Την αυτοματοποίηση των διαδικασιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής. Την αμφίδρομη ηλεκτρονική επικοινωνία των πολιτών και του Οργανισμού (ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων). Την αποτελεσματικότερη εξαγωγή συμπερασμάτων και εισηγήσεων. Στην τελετή της υπογραφής παρευρέθηκαν επίσης η υπεύθυνη λειτουργός του τμήματος Ελέγχου Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Δέσποινα Γεωργιάδου, ο λειτουργός διοίκησης Ανδρέας Μαρκίδης και εκ μέρους της Κοινοπραξίας ο Χάρης Ζαχαράτος.