Ο ΚΟΑ συγχαίρει τον νέο Πρόεδρο της ΚΟΕ Γιώργο Χρυσοστόμου

20/10/2020

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού συγχαίρει τον κ. Γιώργο Χρυσοστόμου για την εκλογή του στη θέση του νέου Προέδρου της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής. Συγχαίρει επίσης τα νεοεκλεγέντα Μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΚΟΕ.

Ο ΚΟΑ θέλει να διατηρήσει τις πολύ καλές σχέσεις που έχει με την ΚΟΕ και με τη νέα ηγεσία της Ολυμπιακής Επιτροπής και να τις ενδυναμώσει ακόμη περισσότερο. Ο Οργανισμός θα επιδιώξει σύντομα μια συνάντηση με τη νέα ηγεσία της ΚΟΕ, για σκοπούς αλληλογνωριμίας. ΚΟΑ και ΚΟΕ έχουν κοινό στόχο και όραμα την πρόοδο, ανάπτυξη και γενικά την πετυχημένη παρουσία και διάκριση του Κυπριακού Αθλητισμού στον διεθνή αθλητικό χώρο. ΚΟΑ και ΚΟΕ είναι ταγμένοι προς τον ίδιο στόχο και σκοπό και η σχέση τους είναι πολύ σημαντική για την υποστήριξη και τη βοήθεια προς τις Ομοσπονδίες και τους αθλητές μας. Η στενή και αγαστή συνεργασία του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής θα είναι επωφελής για τον Αθλητισμό μας.