Ο ΚΟΑ στο συνέδριο Νew Leaders Forum

30/11/2019

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του συνεδρίου New Leaders Forum το οποίο διοργανώθηκε από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (IOC), τις Eυρωπαϊκές Oλυμπιακές Επιτροπές (EOC) και τη Φινλανδική Ολυμπιακή Επιτροπή (FOC) . Σ

το συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο Helsinki της Φινλανδίας την περασμένη εβδομάδα, συμμετείχαν υψηλές προσωπικότητες του διεθνούς αθλητισμού, όπως ο πρόεδρος της IOC, ο πρόεδρος των EOC, ο αντιπρόεδρος της UEFA, ο πρίγκιπας της Ιορδανίας και στελέχη Ολυμπιακών Επιτροπών από όλο τον κόσμο. Στο συνέδριο από πλευράς Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού παρευρέθηκαν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΟΑ και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής «Ισότητα των Φύλων στον Αθλητισμό» Κωστάκης Κουκκουλλής, καθώς και η λειτουργός του ΚΟΑ Στέφανη Γουήλερ η οποία ήταν ομιλήτρια σε δύο παρουσιάσεις. Από την Κύπρο συμμετείχε επίσης και ο αντιπρόεδρος της επιτροπής αθλητών της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής Χριστόφορος Παπαμιχαλόπουλος. Στο συνέδριο η κα. Γουήλερ παρουσίασε το νέο πλάνο δράσης του ΚΟΑ το οποίο αφορά την προώθηση των ίσων ευκαιριών στον αθλητισμό, αλλά και την πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παρενόχλησης ή/και βίας στον αθλητισμό. Σημειώνεται ότι τo συνέδριο στη Φινλανδία ήταν ο επίλογος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «New Leaders Europe» που διοργανώθηκε από την IOC, την EOC, της FOC και το οποίο διήρκησε ένα χρόνο. Μέσω του προγράμματος επιλέγηκαν 30 νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη, μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας. Μεταξύ των επιλεγέντων ήταν και η λειτουργός του ΚΟΑ Στέφανη Γουήλερ. Σκοπός του προγράμματος ήταν η εκπαίδευση των συμμετασχόντων σε θέματα ηγεσίας, ετοιμασίας και υλοποίησης στρατηγικού πλάνου και επικοινωνίας, με απώτερο στόχο να καταρτίσουν και να εκπονήσουν πλάνα δράσης, τα οποία θα συμπεριλαμβάνουν τις συστάσεις της Διεθνής Ολυμπιακής Επιτροπής, για την Ισότητα των Φύλων στον Αθλητισμό (IOC Gender Equality Review Project).