Ο ΚΟΑ στο Ευρωπαϊκό Αθλητικό Φόρουμ

17/03/2017

Ο ΚΟΑ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥΜ ΣΤΗ ΜΑΛΤΑ Αθλητισμός Βάσης, Βία βασισμένη στο φύλο, Χρηστή Διακυβέρνηση και Τεχνολογία στον Αθλητισμό τα σημαντικότερα θέματα συζήτησης.

Περισσότεροι από 350 εκπρόσωποι του αθλητικού κινήματος συμμετείχαν στο ετήσιο Ευρωπαϊκό Αθλητικό Φόρουμ, το οποίο διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της Μαλτέζικης Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 8 – 9 Μαρτίου 2017, στη Μάλτα. Στο Φόρουμ τον Οργανισμό εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ Κλεάνθης Γεωργιάδης η κα Ιωάννα Παρασκευοπούλου Λειτουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Εθνική Συντονίστρια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού και ο κ Μάριος Χριστοδούλου Λειτουργός Πληροφορικής και Διαχειριστής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις νέες ευρωπαϊκές αθλητικές πολιτικές και να ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις αλλά και διευρύνουν το δίκτυο συνεργασίας τους με άλλους φορείς. Η προαγωγή του αθλητισμού βάσης στην ΕΕ, η διασφάλιση της χρηστής διακυβέρνησης στον αθλητισμό, η καταπολέμηση της βίας με βάση το φύλο, η συνεισφορά του αθλητισμού στην ανάπτυξη και στην εργοδότηση, το ντόπινγκ, καθώς επίσης και οι ευκαιρίες που προσφέρονται μέσα από την καινοτομία και την ψηφιακή τεχνολογία στον αθλητισμό αποτέλεσαν τα σημαντικότερα θέματα συζήτησης του Φόρουμ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε τους εκπροσώπους του αθλητικού κινήματος ότι ο αθλητισμός βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο σε ευρωπαϊκό επίπεδο αφού τη δεδομένη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη οι συζητήσεις για το νέο Πρόγραμμα Εργασίας για τον Αθλητισμό για την περίοδο 2017 – 2020, στο οποίο θα καθορίζεται το πλαίσιο των ενεργειών και εργασιών της ΕΕ και των κρατών μελών για την επόμενη τριετία με βάση τις προτεραιότητες που θα τεθούν μετά από κοινή συνεννόηση. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ πραγματοποιήθηκε και η πρώτη συνάντηση των Εθνικών Συντονιστών Φορέων με την Επιτροπή στην οποία συμμετείχε και ο ΚΟΑ. Στόχος της συνάντησης ήταν η ενημέρωση των Εθνικών Συντονιστών και των Λειτουργών Κοινωνικής Δικτύωσης για θέματα που αφορούν στη διοργάνωση και χρηματοδότηση της Εβδομάδας το Σεπτέμβριο του 2017. Στις εργασίες του Φόρουμ τονίστηκε ότι ο αθλητισμός αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για την κοινωνική συμπερίληψη ενώ ο εθελοντισμός ενισχύει την προσωπική ανάπτυξη του ατόμου. Ο ρόλος του εθελοντισμού στον αθλητισμό είναι καταλυτικός κυρίως στις κοινωνίες εκείνες που ενθαρρύνουν την ενσωμάτωση των πολιτών ενώ διαφάνηκε η ανάγκη για την αναγνώριση της εθελοντικής εργασίας, η οποία θα πρέπει να υποστηριχθεί από τις δημόσιες αρχές. Όσον αφορά στη Χρηστή Διακυβέρνηση στον αθλητισμό τονίστηκε ότι σημαντικό βήμα μπορεί να αποτελέσει η δέσμευση των κρατών και κυρίως των αθλητικών οργανισμών για την εφαρμογή των αρχών χρηστής διακυβέρνησης ενώ έγινε εκτενή αναφορά στον «Πίνακα Δέσμευσης» που δημιούργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ, τόσο ο Πρόεδρος του ΚΟΑ όσο και οι Λειτουργοί του Οργανισμού είχαν επαφές και αντάλλαξαν απόψεις με συνέδρους ενώ εξετάστηκαν τρόποι για νέες συνεργασίες στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.