Ο ΚΟΑ στηρίζει έμπρακτα τα Προσφυγικά Σωματεία

04/03/2016

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού μέσα στα πλαίσια της ευρύτερης πολιτικής της Κυβέρνησης στηρίζει μέσα από στοχευμένους σχεδιασμούς όλα τα προσφυγικά σωματεία.

Συγκεκριμένα ο Οργανισμός λειτουργεί σχεδιασμούς στήριξης τόσο των προσφυγικών ποδοσφαιρικών σωματείων της ΚΟΠ, όσο και των προσφυγικών γυμναστικών συλλόγων και ναυτικών ομίλων αλλά επιπλέον στηρίζει και τα άλλα προσφυγικά σωματεία ομαδικών και ατομικών αθλημάτων καθώς και τα προσφυγικά σωματεία μέλη της ΣΤΟΚ. Για τη στήριξη όλων των πιο πάνω προσφυγικών σωματείων ο Οργανισμός το 2015 διέθεσε ποσό της τάξεως των €784,500, ποσό το οποίο είναι πέραν των χορηγιών που έχουν λάβει μέσω της αγωνιστικής τους αξιολόγησης και συμμετοχής τους στα αντίστοιχα εθνικά πρωταθλήματα. Επιπλέον ο Οργανισμός αναγνωρίζοντας τα σοβαρά προβλήματα επιβίωσης των προσφυγικών σωματείων των διαφόρων αθλημάτων κατά τη διάρκεια του έτους, έχει προχωρήσει σε μελέτη και δημιουργία συγκεκριμένου σχεδιασμού μέσω του οποίου έχουν εντοπιστεί οι βασικές ανάγκες επιβίωσης των προσφυγικών σωματείων. Η φιλοσοφία του σχεδιασμού είναι ότι η Πολιτεία οφείλει να εξασφαλίσει την επιβίωση των προσφυγικών σωματείων μέχρι την επιστροφή στη φυσική σκλαβωμένη τους έδρα. Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού εξετάζοντας περί τα τέλη Δεκεμβρίου 2015 τα υπόλοιπα που παρέμειναν στον Οργανισμό προχώρησε σε ανακατανομές κεφαλαίων που είχαν ως αποτέλεσμα την κάλυψη με επιπλέον επιχορήγηση όλων των προσφυγικών σωματείων της τάξεως περίπου των €400.000. Μέσα από την πιο πάνω επιχορήγηση έχουν στηριχθεί οικονομικά εννέα (9) προσφυγικά ποδοσφαιρικά σωματεία μέλη της ΚΟΠ, δύο (2) Γυμναστικοί Σύλλογοι, δύο (2) Ναυτικοί Όμιλοι, μία (1) Σκοπευτική Οργάνωση, πέντε (5) προσφυγικά σωματεία Πετόσφαιρας, ένας 1) Όμιλος Αντισφαίρισης και εννέα (9) προσφυγικά σωματεία ποδοσφαίρου που αγωνίζονται στην δύναμη της ΣΤΟΚ.