Ο ΚΟΑ στήριξε την Ενοποιημένη Ημερίδα Ποδοσφαίρου των Special Olympics

07/06/2024

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού στήριξε την Ενοποιημένη Ημερίδα Ποδοσφαίρου που διοργανώνεται κάθε χρόνο από τα Ευρωπαϊκά Γραφεία των Special Olympics στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ποδοσφαίρου. Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο Πολυπροπονητήριο Ευάγγελος Φλωράκης στη Λευκωσία την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024 και τον Οργανισμό εκπροσώπησε η λειτουργός Αντιγόνη Τάμπα. Στην Ημερίδα συμμετείχαν 65 αθλητές από Σχολεία/Ιδρύματα/Κέντρα Ημέρας που είναι μέλη των Special Olympics, καθώς και πρόσφυγες από τον Οργανισμό Hope for Children.