Ο ΚΟΑ διοργανώνει τη 2η Δημόσια Διαβούλευση για τον Εθελοντισμό στον Αθλητισμό

12/06/2014

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού διοργανώνει τη 2η Δημόσια Διαβούλευση με θέμα «Εκπαίδευση και Επιμόρφωση των Εθελοντών σε θέματα Αθλητικής Διοίκησης και Διαχείρισης», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014, στις 5:00 – 6:30μμ, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Οργανισμού στη Λευκωσία.

Η «Ημέρα Δημόσιας Διαβούλευσης» έχει θεσμοθετηθεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και αποτελεί πρωτοβουλία του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στη βάση εξαγγελίας του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία στόχο έχει να στηρίξει και να αναβαθμίσει το Κίνημα Εθελοντισμού στην Κύπρο. Στη 2η Δημόσια Διαβούλευση έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και Πρόεδροι και τα Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αθλητικών Ομοσπονδιών. Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις και εισηγήσεις τους σε θέματα που αφορούν τον τομέα της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των Εθελοντών στη διοίκηση και διαχείριση του αθλητισμού. Οι εισηγήσεις θα αποτελέσουν τη βάση για τη διαμόρφωση άποψης για χάραξη πολιτικών με στόχο την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στον τομέα του αθλητισμού. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Αντιγόνη Τάμπα Λειτουργό ΚΟΑ, στο τηλέφωνο 22897246.