Ο ΚΟΑ για τα Δελτία Υγείας

17/04/2020

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες και τα διατάγματα του Υπουργείου Υγείας για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και του περιορισμού της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού, έχει αποφασίσει τη λήψη των πιο κάτω μέτρων σχετικά με τη λειτουργία του Τμήματος Δελτίων Υγείας, που τίθενται σε εφαρμογή από τις 17/04/2020 μέχρι τις 30/04/2020:

Αναστολή της διαδικασίας Αξιολόγησης των αιτήσεων για έκδοση Δελτίου Υγείας, από τις Ιατρικές Επιτροπές. Αναστολή της υποβολής/παραλαβής νέων αιτήσεων για έκδοση Δελτίων Υγείας στα Γραφεία του Οργανισμού, καθώς επίσης και της αποστολής νέων αιτήσεων μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφορών. Αναστολή της λειτουργίας του Κέντρου Αθλητικών Ερευνών Κύπρου (ΚΑΕΚ) για την εξέταση Αθλουμένων για την έκδοση Ηλεκτροκαρδιογραφήματος. Ωράριο λειτουργίας του Τμήματος Δελτίων Υγείας: Δευτέρα - Παρασκευή μεταξύ των ωρών 08.30πμ - 14.00 για τηλεφωνική εξυπηρέτηση ή/και εξυπηρέτηση του κοινού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22897121, 22897140, Τηλεμοιότυπο: 22897220 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: evri.proto@sportskoa.org.cy