Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του ΚΟΑ στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Γενικών Διευθυντών Αθλητισμού

30/10/2015

Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού κ. Φίλιππος Σοφοκλέους εκπροσώπησε πρόσφατα τον ΚΟΑ στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Γενικών Διευθυντών Αθλητισμού, που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο.

Το συνέδριο είχε προτεραιότητα να ασχοληθεί με την Ευρωπαϊκή Διάσταση του θέματος που εκπηγάζει από την Διπλή Καριέρα (Dual Career) των Αθλητών, με το θέμα της Ευρωπαϊκής Χρηματοδότησης του Αθλητισμού και την μελέτη για την Κοινωνική Ενσωμάτωση που μπορεί να προκύψει μέσω του Αθλητισμού. Επισημάνθηκαν τα όσα έχουν επιτευχθεί έως τώρα όπως οι «Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την Διπλή Καριέρα στον Αθλητισμό» οι οποίες υιοθετήθηκαν από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων το 2012, καθώς και τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου στις 17 Μαΐου 2013. Αυτά μεταξύ άλλων καλούν τα Κράτη Μέλη να αναπτύξουν ένα πλαίσιο Οδηγιών με ποιοτικά κριτήρια. Η Ευρωπαϊκή Ομάδα Εμπειρογνωμόνων καλείται να ετοιμάσει μια πρώτη έκθεση σχετικά με την υιοθέτηση των Ευρωπαϊκών Οδηγιών στο θέμα με την Διπλή Καριέρα μέχρι τον Ιούνιο του 2017. Το Πρόγραμμα Erasmus+ έχει επίσης σημαντικό ρόλο να επιτελέσει στην Διπλή Καριέρα, αφού με συνολικό προϋπολογισμό της τάξης των 265 εκατομμύρια ευρώ, το Πρόγραμμα καλείται να χρηματοδοτήσει πολλά αθλητικά προγράμματα για την περίοδο 2014-2020. Η Επιτροπή καλείται να ετοιμάσει μια σχετική έρευνα μέχρι το τέλος του χρόνου. Η Προεδρία του Λουξεμβούργου έχει επισημάνει την ανάγκη όπως δημιουργηθούν κριτήρια επιχορήγησης και στήριξης για τους αθλητές υψηλής επίδοσης οι οποίοι σπουδάζουν στο εξωτερικό και οι οποίοι εκμεταλλεύονται εκπαιδευτικά κέντρα ή αθλητικές εγκαταστάσεις ειδικότερα στα χειμερινά αθλήματα, ή τα αθλήματα του νερού. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση στον Αθλητισμό, το Πρόγραμμα Erasmus+ θα χρηματοδοτήσει Αθλητικά Προγράμματα για την περίοδο 2014-2020, μέχρι και του συνολικού ποσού των 265.94 εκατ. Ευρώ εφόσον αυτά στοχεύουν στην αύξηση των επιπέδων της φυσικής δραστηριότητας και συμμετοχής στον αθλητισμό καθώς και στον εθελοντισμό. Σχετικά με το θέμα της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης μέσω του Αθλητισμού, τονίστηκε η δυνατότητα για συνοχή και ανάπτυξη δεξιοτήτων που βοηθούν στην ατομική ανάπτυξη πέραν των παραδοσιακών ιδρυμάτων (σχολείων, εργασίας, οικογένειας). Τονίστηκε επιπρόσθετα, ο μεγάλος αριθμός των Αθλητικών Σωματείων στην Ευρώπη (700,000 κατά το 2009, και η απήχηση που τυγχάνει το έργο τους προς τον νεαρό πληθυσμό (22% μέλη ηλικίας 15-24). Αυτά είναι δεδομένα που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν με την ανάλογη προσπάθεια εκ μέρους των Υπευθύνων στον δρόμο για την κοινωνική ενσωμάτωση ανθρώπων που τυγχάνουν διακρίσεων ώστε εν τέλει να λειτουργήσει για το Καλό της Κοινωνίας όλης αυτή η αθλητική Δημιουργικότητα.