Ολοκλήρωση των εργασιών της 17ης Υπουργικής Διάσκεψης για τον Αθλητισμό του Συμβουλίου της Ευρώπης

27/10/2022

Με την διοργάνωση παράλληλης εκδήλωσης με θέμα «Η συμπερίληψη των προσφύγων και των μεταναστών στον αθλητισμό» ολοκληρώθηκαν σήμερα οι εργασίες της τριήμερης 17ης Υπουργικής Διάσκεψης για τον Αθλητισμό του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Τις εργασίες της συνάντησης παρακολούθησαν ο Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Ανδρέας Μιχαηλίδης, η Γενική Διευθύντρια Μαίρη Χαραλάμπους Παπαμιλτιάδη και η Λειτουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων Ιωάννα Παρασκευοπούλου. Στη συνάντηση τονίστηκε η αναγκαιότητα ώστε ο αθλητισμός να γίνει συστημικός και μέρος της ευρύτερης πολιτικής για την ενσωμάτωση των μεταναστών και των προσφύγων στην τοπική κοινωνία. Η πρόσβαση στον αθλητισμό είναι θεμελιώδες δικαίωμα και με δεδομένο ότι μέσω του δημιουργείται κοινωνικό κεφάλαιο, θα πρέπει να αποτελέσει οδηγό για τη χάραξη πολιτικών ενσωμάτωσης. Επισημάνθηκε ότι για να επιτευχθεί η πρόσβαση στην κοινωνία θα πρέπει πρωτίστως να καταπολεμηθεί κάθε μορφή διακρίσεων και να ληφθεί δράση σε διεθνές επίπεδο. Στο πλαίσιο της συνάντησης παρουσιάστηκαν σχετικές πολιτικές που έχει υιοθετήσει το Συμβούλιο της Ευρώπης, καθώς επίσης και καλές πρακτικές από τα κράτη μέλη και τους οργανισμούς μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Διευρυμένης Μερικής Συμφωνίας για τον Αθλητισμό (EPAS).