Ολοκλήρωση της Ηλεκτρονικής Εγγραφής στο Μητρώο Φιλάθλου

09/08/2018

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού προτρέπει τους φιλάθλους που έχουν προβεί σε ηλεκτρονική εγγραφή τους στο Μητρώο Φιλάθλου με την αρχική διαδικασία να προχωρήσουν το συντομότερο στην ολοκλήρωση της εγγραφής τους.

Συγκεκριμένα, για να ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική εγγραφή πρέπει να προχωρήσουν στο 2ο στάδιο, το οποίο προνοεί ανέβασμα της φωτογραφίας και της ταυτότητας τους. Εναλλακτικά μπορούν να μεταβούν σε κάποιο Κέντρο Εγγραφής για την έκδοση της κάρτας τους. Όσον αφορά στους φιλάθλους που κατέχουν εισιτήρια διαρκείας των σωματείων πρέπει απαραίτητα να εγγραφούν στο Μητρώο Φιλάθλου, αφού σε αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορούν να εισέλθουν στο στάδιο. Ήδη έχουν ρυθμιστεί τόσο οι αυτόματες είσοδοι στα στάδια, αλλά και τα χειροκίνητα readers, οπόταν όποιος φίλαθλος δεν έχει εγγραφεί στο Μητρώο Φιλάθλου, το σύστημα δεν θα επιτρέπει την πρόσβαση του στο στάδιο. Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφόρηση, οι αιτούμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης στο τηλέφωνο: 22860990. Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι: www.cyprussports.org https://theasis.cy.net/koa