Ολοκλήρωση εργασιών 7ης Διεθνούς Διάσκεψης Υπουργών και Υψηλόβαθμων Αξιωματούχων για τη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό (MINEPS VII) της UNESCO με συμμετοχή της Κύπρου

01/07/2023

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 7ης Διεθνούς Διάσκεψης Υπουργών και Υψηλόβαθμων Αξιωματούχων για τη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό (MINEPS VII) την οποία διοργάνωσε η UNESCO στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, 26-29 Ιουνίου 2023 και στην οποία συμμετείχαν 130 χώρες μέλη της UNESCO αλλά και οργανισμοί ως παρατηρητές. Στη Διάσκεψη συμμετείχε η ΓΔ του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Μαίρη Χαραλάμπους Παπαμιλτιάδη, συνοδευόμενη από την Λειτουργό Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων Ιωάννα Παρασκευοπούλου, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο του ΚΟΑ Ανδρέα Μιχαηλίδη.

Κύριο θέμα των εργασιών αποτέλεσε η πρωτοβουλία της UNESCO «FIT FOR LIFE» η οποία έχει ως στόχο να επιταχύνει την ανάκαμψη του αθλητισμού στη μετά-Covid εποχή, να υποστηρίξει τη χάραξη πολιτικής χωρίς αποκλεισμούς, να βελτιώσει την ευημερία και ενδυνάμωση των νέων, να ενισχύσει την παροχή ποιοτικής φυσικής αγωγής και να προωθήσει ενεργά την ισότητα. Στην παρέμβαση της η ΓΔ του ΚΟΑ, αφού χαιρέτισε την πρωτοβουλία αυτή, τη χαρακτήρισε ως «ένα σημαντικό εργαλείο μιας συστηματικής και πολυεπίπεδης συνεργασίας μεταξύ πολλών και διαφορετικών εταίρων, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ως εκ τούτου, πρόκειται για μια φιλόδοξη προσπάθεια η οποία αποτελεί και μια μεγάλη πρόκληση, αφού η ενσωμάτωση της στις εθνικές πολιτικές και η μετέπειτα εφαρμογή της προϋποθέτει την αξιολόγηση διαφόρων παραμέτρων, όπως οι ιδιαιτερότητες του κάθε πολιτισμικού πλαισίου στο οποίο εφαρμόζεται και οι διαφορετικές κουλτούρες, πρακτικές και διαδικασίες της κάθε χώρας». Επιπρόσθετα, η κυρία Παπαμιλτιάδη τόνισε ότι η επιτυχής υλοποίηση της πρωτοβουλίας αυτής προϋποθέτει μεταξύ άλλων την υιοθέτηση αποτελεσματικών μηχανισμών συντονισμού και καθορισμού προτεραιοτήτων και την διασαφήνιση της χρηματοδότησης της δράσης. Στα πλαίσια της Διάσκεψης συζητήθηκε επίσης η επικαιροποίηση του υφιστάμενου εγγράφου Κατευθυντήριων Οδηγιών για την Ακεραιότητα στον Αθλητισμό. Η κυρία Παπαμιλτιάδη στην τοποθέτησή της, επεσήμανε την ανάγκη συμπερίληψης στο συγκεκριμένο έγγραφο σημαντικών πρωτοβουλιών και δράσεων της Διευρυμένης Μερικής Συμφωνίας για τον Αθλητισμό (EPAS) του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως τα αποτελέσματα της ομάδας IPACS Task Force 3, το νεοσύστατο δίκτυο δικαστών για τον αθλητισμό (MARS) και το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα All In Plus για την προώθηση της ισότητας των φύλων στον Αθλητισμό στο οποίο συμμετέχει και η Κύπρος. Αναφέρθηκε στις σημαντικότερες πολιτικές και καλές πρακτικές που εφαρμόζει η Κύπρος όσον αφορά στις δύο πιο πάνω θεματικές, όπως οι δράσεις κοινωνικής ενσωμάτωσης μέσω κυρίως του προγράμματος ΑΓΟ, οι πρόσφατες τροποποιήσεις της νομοθεσίας που αφορούν στην προώθηση της ισότητας αλλά και στην προστασία των παιδιών στον Αθλητισμό, η δημιουργία Εγχειριδίου για την προστασία των παιδιών στον αθλητισμό, η ενσωμάτωση στη νομοθεσία αρκετών προνοιών της Σύμβασης Macolin, καθώς και το πρόγραμμα «Αριστοτέλης – CyFit» για την αξιολόγηση της Φυσικής Κατάστασης των παιδιών και εφήβων σχολικής ηλικίας του ΥΠΑΝ. Στο πλαίσιο της Διάσκεψης 41 κράτη, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, συνυπόγραψαν Κοινή Δήλωση αναφορικά με τη συνεχιζόμενη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις επιπτώσεις της στον Αθλητισμό, με την οποία εκφράζεται η αλληλεγγύη των κρατών αυτών στον Ουκρανικό λαό.