Οι παρεμβάσεις της Γενικής Διευθύντριας του ΚΟΑ στη Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης

09/06/2023

Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι εργασίες της 17ης Συνέλευσης της Διευρυμένης Μερικής Συμφωνίας για τον Αθλητισμό (EPAS) του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο. Τον Οργανισμό εκπροσώπησαν η Γενική Διευθύντρια Μαίρη Χαραλάμπους Παπαμιλτιάδη και η Λειτουργός Ευρωπαϊκών και Διεθνών θεμάτων Ιωάννα Παρασκευοπούλου.

Τα βασικά θέματα τα οποία συζητήθηκαν επικεντρώθηκαν στην προώθηση της ισότητας των φύλων στον αθλητισμό, στον ασφαλή αθλητισμό και στη διασφάλιση της ακεραιότητας του αθλητισμού. Όσον αφορά στην ισότητα στον αθλητισμό έγινε αναφορά στις τελευταίες πρωτοβουλίες του ΕPAS και συγκεκριμένα στο νέο διετές πρόγραμμα «All In Plus», το οποίο επικεντρώνεται στην προώθηση των γυναικών στον αθλητισμό και στου οποίου την υλοποίηση συμμετέχει ενεργά και η Κύπρος. Η Γενική Διευθύντρια του ΚΟΑ σε παρέμβαση της αναφέρθηκε στις πρόσφατές ενέργειες στις οποίες προέβη η Κύπρος, οι οποίες προκύπτουν μέσα από την τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας καθώς και τις πολιτικές που υιοθέτησε και εφαρμόζει ο ΚΟΑ. Το θέμα του ασφαλούς αθλητισμού επικεντρώθηκε στην προστασία των συμμετεχόντων στον αθλητισμό. Εκτενής αναφορά έγινε στο πρόγραμμα «Start to Talk» του EPAS, στο οποίο θα συμμετάσχει και ο ΚΟΑ αξιοποιώντας τα εργαλεία του προγράμματος, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην καταγραφή δεδομένων και πρακτικών που αφορούν στο συγκεκριμένο θέμα. Στο πλαίσιο της συζήτησης σχετικά με τις καλές πρακτικές που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη, η κα Παπαμιλτιάδη παρουσίασε την πρόσφατη αναθεώρηση της νομοθεσίας σύμφωνα με την οποία ο ΚΟΑ θα καταρτίζει σχέδιο δράσης με σκοπό να προληφθούν και εξαλειφθούν φαινόμενα εκφοβιστικών συμπεριφορών και πράξεων παρενόχλησης ή κακοποίησης σε βάρος αθλητών και αθλητριών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη δημιουργία του εγχειριδίου σεξουαλικής κακοποίησης στον αθλητισμό καθώς και στην ενημέρωση και εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων στον αθλητισμό. Όσον αφορά τη συζήτηση για την ακεραιότητα στον αθλητισμό, αυτή επικεντρώθηκε στη λήψη μέτρων για πάταξη της διαφθοράς μέσω της αξιοποίησης σημαντικών εργαλείων που αναπτύχθηκαν από το EPAS, όπως η Σύμβαση Μακόλιν και του νεοσύστατου Δικτύου δικαστών/εισαγγελέων αρμόδιων για τον αθλητισμό (MARS). Στο πλαίσιο της συνέλευσης πραγματοποιήθηκε εκλογική διαδικασία για τη σύσταση του Προεδρείου (Bureau) του EPAS, στο οποίο η Λειτουργός ΚΟΑ Ιωάννα Παρασκευοπούλου επανεκλέγηκε για δεύτερη συνεχόμενη θητεία ως μέλος του Προεδρείου και ως Εισηγήτρια για θέματα Ισότητας των Φύλων στον Αθλητισμό.