Οδηγός ΚΟΑ για την εφαρμογή μέτρων προστασίας και ευημερίας όλων των συμμετασχόντων στον Αθλητισμό

22/01/2021

Σε συνέχεια ανακοίνωσης του ΚΟΑ σχετικά με τη δημοσιοποίηση του Οδηγού για την εφαρμογή μέτρων Προστασίας και Ευημερίας όλων των συμμετεχόντων στον Αθλητισμό, η Επιτροπή «Ισότητα των Φύλων στον Αθλητισμό» του ΚΟΑ ενημερώνει για τα ακόλουθα:

Η διαμόρφωση του Οδηγού έγινε ως ενημερωτικό εργαλείο προς τις Ομοσπονδίες και Σωματεία, για την εφαρμογή μέτρων που θα στοχεύουν στην προστασία και ευημερία των αθλητών και αθλητριών στον χώρο του αθλητισμού. Ο συγκεκριμένος οδηγός περιλαμβάνει καθοδηγητικές γραμμές καθώς και ένα σύνολο οκτώ (8) βασικών μέτρων τα οποία μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή από τις Ομοσπονδίες, για διασφάλιση της ευημερίας όλων των συμμετεχόντων στον αθλητισμό ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, εθνικότητας, σεξουαλικού προσανατολισμού, αναπηρίας, θρησκείας και κουλτούρας. Το Δ.Σ και η Διεύθυνση του ΚΟΑ ανταποκρινόμενοι στην ανάγκη για να τεθεί ξεκάθαρο πλαίσιο στρατηγικής δράσης, ενέκρινε πριν αρκετούς μήνες τον εν λόγω Οδηγό, με σκοπό τη δημοσιοποίηση του μέσω διοργάνωσης ενός Παγκύπριου Συνεδρίου, όπου θα γινόταν ταυτόχρονη επιμόρφωση για τους τρόπους εφαρμογής των 8 βασικών μέτρων του Οδηγού. Ένεκα πανδημίας, το συνέδριο μετά από δύο αναβολές δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί. Ως εκ τούτου δημοσιοποιούμε σήμερα τον Οδηγό και ταυτόχρονα ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή «Ισότητας των Φύλων στον Αθλητισμό» και το Δ.Σ του ΚΟΑ, επεξεργάζονται επιπρόσθετες πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή όπως: • Καμπάνια ευαισθητοποίησης και καταπολέμησης των έμφυλων στερεοτύπων στον αθλητισμό. • Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για όλους τους συμμετέχοντες στον αθλητισμό που θα αφορά στην αναγνώριση, πρόληψη και αντιμετώπιση βίας οποιασδήποτε μορφής. • Οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τις Αθλητικές Ομοσπονδίες, με θέμα την υιοθέτηση και υλοποίηση του Οδηγού Προστασίας και Ευημερίας Όλων των Συμμετεχόντων στον Αθλητισμό. Επιπρόσθετα ο ΚΟΑ συμμετέχει σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus + με θέμα «Safeguarding Children in Local Sport Clubs», μέσω του οποίου θα γίνει εφαρμογή και αξιολόγηση ενός εργαλείου παρέμβασης, το οποίο θα αφορά τους συμμετέχοντες σε αθλητικούς οργανισμούς (προπονητές, αθλητές, διοίκηση) και θα έχει σαν στόχο την εκπαίδευση τους γύρω από τα θέματα διαφύλαξης των παιδιών αθλητών/αθλητριών από διάφορες μορφές βίας που εκτυλίσσονται στον χώρο του αθλητισμού. Ο Οδηγός ΚΟΑ για την Εφαρμογή Μέτρων Προστασίας και Ευημερίας όλων των συμμετεχόντων στον Αθλητισμό, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (www.cyprussports.org), στη διάθεση όλων των Αθλητικών Φορέων καθώς και του κοινού.