Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΚΟΑ και ΤEΠΑΚ

07/07/2017

Υπογράφηκε την Παρασκευή 7 Ιουλίου στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου, με σκοπό την προαγωγή και αναβάθμιση της συνεργασίας των δύο μερών στους τομείς του Αθλητισμού, της Επιστήμης, της Έρευνας και της Εκπαίδευσης.

Το Μνημόνιο περιλαμβάνει την προώθηση κοινών προγραμμάτων, μελετών και ερευνών για την κατανόηση ή/και αντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων και φαινομένων που άπτονται του Αθλητισμού όπως αθλητιατρική , έλεγχος απαγορευμένων ουσιών , μαζικός αθλητισμός και υγεία, αθλητική Ψυχολογία, κοινωνική ένταξη ενσωμάτωση και ίσες ευκαιρίες, καταπολέμηση του ρατσισμού και της βίας στις αθλητικές εκδηλώσεις, αθλητική διοίκηση και χρηστή διακυβέρνηση στον Αθλητισμό. Το Μνημόνιο Συνεργασίας ισχύει για περίοδο δύο χρόνων από την ημερομηνία υπογραφής του και περιλαμβάνει τα ακόλουθα: -Την από κοινού συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενων από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από άλλους φορείς χρηματοδότησης έρευνας. – Την ανταλλαγή προσκλήσεων για συμμετοχή σε συναντήσεις, συνέδρια, διαλέξεις, σεμινάρια, ημερίδες και ακαδημαϊκές συναθροίσεις σε θέματα που σχετίζονται με τον αθλητισμό και τις διάφορες εκφάνσεις του στο κοινωνικό γίγνεσθαι. – Την προσφορά υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε εξαίρετους αθλητές, μετά από συνεννόηση των μερών και ανάλογα με τη δυνατότητα για τη διάθεση τέτοιων θέσεων από το Πανεπιστήμιο. – Τη συμμετοχή του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στη εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση νέων πρωταθλητών πρωταθλητριών για να είναι προετοιμασμένοι για διπλή καριέρα (dual career). – Την ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συνεργασία με άλλα αρμόδια επιστημονικά φόρουμ σε θέματα αθλητισμού. – Τον συντονισμό θέσεων και απόψεων κατά τη διάρκεια αθλητικών γεγονότων ανά την Κύπρο. – Την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων αμφοτέρων των μερών για σκοπούς εκπαίδευσης και προετοιμασίας αθλητικών αποστολών. – Την προσφορά εκπαίδευσης από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε στελέχη του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. – Την ηλεκτρονική πρόσβαση του προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού στη βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και διευκολύνσεις στο δανεισμό βιβλίων. Το πρωτόκολλο συνεργασίας υπογράφτηκε από τον Πρύτανη του ΤΕΠΑΚ Καθηγητή Ανδρέα Αναγιωτό και τον Πρόεδρο του ΚΟΑ Κλεάνθη Γεωργιάδη. Στην υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας παρέστησαν επίσης ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Πανίκος Φιλίππου, ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Καθηγητής Διόφαντος Γλ. Χατζημιτσής, ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Καθηγητής Κρίστης Χρυσοστόμου, ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών Δρ. Κώστας Χόππας, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνούς Συνεργασίας Δρ .Χαράλαμπος Χρυσοστόμου και ο Προϊστάμενος της Φοιτητικής Μέριμνας Δρ. Βασίλης Πρωτοπαπάς. Εκ μέρους παρευρέθηκαν επίσης το Μέλος του Δ.Σ. Στέλιος Στυλιανού και ο Αν. Γενικός Διευθυντής Φίλιππος Σοφοκλέους.