ΚΟΑ: Συνεχίζεται η οικονομική στήριξη Μη Κερδοσκοπικών Αθλητικών Οργανισμών

27/04/2021

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ανακοινώνει ότι συνεχίζει την οικονομική στήριξη των Μη Κερδοσκοπικών Αθλητικών Οργανισμών που είναι εγγεγραμμένοι στο Αθλητικό Μητρώο του ΚΟΑ, κατά τους μήνες Φεβρουάριο & Μάρτιο 2021.

Σε συνέχεια της έγκρισης σχετικής πρότασης του ΚΟΑ μέσω του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του στις 22 Απριλίου 2021, ο Οργανισμός θα συνεχίσει την οικονομική στήριξη των πιο πάνω Αθλητικών Οργανισμών μέσω του Ειδικού Σχεδίου Στήριξης Εργαζομένων σε Μη Κερδοσκοπικούς Αθλητικούς Οργανισμούς και κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο. Υπογραμμίζεται ότι στόχος του Σχεδίου είναι η κάλυψη του 60% των αποδοχών των μισθωτών και αυτοεργοδοτουμένων σε Αθλητικούς Οργανισμούς που είναι εγγεγραμμένοι στο Αθλητικό Μητρώο του ΚΟΑ και είναι μέλη των Αθλητικών Ομοσπονδιών που επιχορηγούνται σε τακτική βάση από τον ΚΟΑ, μέσω της καταβολής πρόσθετης χορηγίας στους Οργανισμούς αυτούς. Καθημερινό μέλημα του ΚΟΑ από την εμφάνιση της πανδημίας COVID-19, είναι να επανέλθει ο αθλητισμός δυναμικά ξανά στη ζωή μας. Για να γίνει αυτό εφικτό το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΑ αξιολογεί συνεχώς τα δεδομένα και προβαίνει σε προτάσεις για ενίσχυση των Σωματείων και Αθλητικών Φορέων, τις δύσκολες αυτές στιγμές εν μέσω πανδημίας.