ΚΟΑ: Προσφορές Κάρτας Φιλάθλου

16/09/2015

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008-2014, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥ Αναφορικά με τον Διαγωνισμό Αρ. 19/Δ/2015 για την εφαρμογή της πιο πάνω Νομοθεσίας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού αποφάσισε χθες 15/9/2015 όπως βάσει των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, προσκληθούν για συμμετοχή στο επόμενο στάδιο του Διαγωνισμού, τέσσερις (4) οικονομικοί φορείς (από τους έξι (6) που υπέβαλαν προσφορά).