ΚΟΑ: Οι Προσφορές Κάρτας Φιλάθλου

21/08/2015

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008-2014, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥ Αναφορικά με τον Διαγωνισμό Αρ. 19/Δ/2015 για την εφαρμογή της πιο πάνω Νομοθεσίας, σήμερα 21/8/2015 κατόπιν της λήξης της υποβολής της προθεσμίας προσφορών υποβλήθηκαν έξι (6) προσφορές. Το επόμενο στάδιο είναι η αξιολόγηση των προσφορών.