ΚΟΑ: Νοιάζεται για την υγεία και ασφάλεια των αθλουμένων

05/02/2014

Σε σχέση με δημοσιεύματα αναφορικά με την κολυμβητική δεξαμενή του Ναυτικού Ομίλου Λάρνακας, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, αναφέρει τα ακόλουθα:

Ο ΚΟΑ ανέλαβε τη διαχείριση της κολυμβητικής δεξαμενής στις 15 Ιανουαρίου 2014. Με την ανάληψη της διαχείρισης, ο ΚΟΑ προχώρησε στη λήψη δειγμάτων για εργαστηριακό έλεγχο, όχι μόνο βάση Νομοθεσίας, αλλά και βάσει περαιτέρω διαδικασιών του Οργανισμού. Τα αποτελέσματα των ελέγχων κατέδειξαν την ύπαρξη του μικροβίου της λεγεωνέλλας στα ντεπόζιτα των χώρων υγιεινής του κολυμβητηρίου Αμέσως με τη διαπίστωση αυτή, το Δ.Σ. του Οργανισμού επισκέφθηκε τον χώρο και έλαβε άμεσα όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, μεταξύ των οποίων και το κλείσιμο και απολύμανση των αποδυτηρίων. Ο ΚΟΑ διαβεβαιώνει ότι η ασφάλεια και η υγεία του κοινού αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα του και ως εκ τούτου, παρόλο ότι οι μικροβιολογικοί έλεγχοι στην κολυμβητική δεξαμενή ήταν καθαροί, ο ΚΟΑ προχώρησε σε περαιτέρω εργαστηριακούς ελέγχους. Ο ΚΟΑ παράλληλα με τις δικές του ενέργειες είναι σε συνεχή επαφή με το Κρατικό Χημείο για τη λήψη οποιονδήποτε επιπρόσθετων μέτρων αν απαιτηθούν με βάση τα εργαστηριακά δεδομένα. Ο ΚΟΑ έχει διατάξει έρευνα για οποιεσδήποτε ενδεχόμενες ευθύνες ή παραλήψεις της υπηρεσίας του Οργανισμού ως προς την ανάληψη χρήσης του κολυμβητηρίου του Ναυτικού Ομίλου πριν την ολοκλήρωση των ελέγχων του.