ΚΟΑ – ΚΟΕ: Νέα σελίδα για στενότερη συνεργασία

23/04/2014

Νέα σελίδα για μια στενότερη συνεργασία ανοίγουν ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού και η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή. Αυτό τονίστηκε στην πρώτη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Οργανισμού, την Τρίτη 15 Απριλίου στην οποία προήδρευσε η Πρόεδρος του ΚΟΑ Δρ. Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, στην παρουσία του Αντιπροέδρου, των Μελών του Δ.Σ. και του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή του ΚΟΑ. Από πλευράς ΚΟΕ παρέστησαν ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας και τα λοιπά μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου καθώς και η Γενική Διευθύντρια κ. Όλγα Πιπερίδου-Χρυσάφη.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που απασχολούν τον Κυπριακό Αθλητισμό. Και για την αποτελεσματική και ουσιαστική προώθηση τους, αποφασίστηκε, όπως οι συναντήσεις ΚΟΑ – ΚΟΕ, πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ούτως ώστε να υπάρχει ευθυγράμμιση ενεργειών και θέσεων. Όπως τονίζεται επανειλημμένα ο ΚΟΑ έχει θέσει ως προτεραιότητα του την ορθολογιστική ανάπτυξη του αθλητισμού μέσα στις δοσμένες σήμερα συνθήκες και πάνω σε αυτό το πλαίσιο θα προχωρούν και θα υλοποιούνται οι αποφάσεις που αφορούν τον ΚΟΑ και την ΚΟΕ.