ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

05/10/2022

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού που ενδιαφέρονται να εργοδοτηθούν στα Προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού, «Αθλητισμός Για Όλους» και «Εθνικής Φρουράς» για την περίοδο 2022 – 2023.

Συγκεκριμένα γίνονται δεκτές αιτήσεις από Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού για τις ακόλουθες θέσεις : ΛΕΥΚΩΣΙΑ: • 1 θέση Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού οποιασδήποτε ειδικότητας • 1 θέση Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με ειδικότητα Ρυθμικής ή Ενόργανης Γυμναστικής • 1 θέση Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με ειδικότητα Καράτε ή Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με Μαύρη Ζώνη και 3 Νταν στο Καράτε ΛΕΜΕΣΟΣ : • 1 θέση Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού οποιασδήποτε ειδικότητας ΛΑΡΝΑΚΑ : • 1 θέση Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού οποιασδήποτε ειδικότητας • 1 θέση Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με ειδικότητα Ρυθμικής ή Ενόργανης Γυμναστικής ΠΑΦΟΣ : • 2 θέσεις Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού οποιασδήποτε ειδικότητας ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ : • 1 θέση Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού οποιασδήποτε ειδικότητας Απαιτούμενα προσόντα υποψηφίων: 1. Να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. Να είναι κάτοχοι Πτυχίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή Ισότιμου και Αντίστοιχου Πανεπιστημιακού Διπλώματος στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό. 3. Να κατέχουν πιστοποιημένη (με βάση τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας) πολύ καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας. Σημ.1 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν αντίγραφο του πτυχίου/διπλώματος μαζί με το αντίγραφο της αναλυτικής βαθμολογίας (σε περίπτωση που δεν αναγράφεται βαθμός στο πτυχίο τους) μεταφρασμένο στα Ελληνικά από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (ΡΙΟ) (εξαιρουμένων των πτυχίων/διπλωμάτων που είναι στην αγγλική γλώσσα). Σημ.2 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν αντίγραφο του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, μεταφρασμένο στα Ελληνικά από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (ΡΙΟ) (εξαιρουμένων των μεταπτυχιακών τίτλων που είναι στην αγγλική γλώσσα). Σημ.3 Νοείται ότι όλα τα πιστοποιητικά των Πτυχίων/Διπλωμάτων, καθώς και των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών είναι από αξιολογημένα προγράμματα σπουδών και αναγνωρισμένα από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. Ο ΚΟΑ δύναται να ζητήσει από τους υποψήφιους αντίγραφο του Πιστοποιητικού Ισοτιμίας ΚΑΙ Αντιστοιχίας του πτυχίου τους από το Κ.Υ.Σ.Α.Τ.Σ., εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο. Σημ.4 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν βεβαίωση από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για κάθε έτος υπηρεσίας που δηλώνεται ως εμπειρία, για σκοπούς μοριοδότησης. Οι αιτήσεις πρέπει να φθάσουν στο Κεντρικό Γραφείο ΑΓΟ στα γραφεία του ΚΟΑ, Λεωφ. Μακαρίου Αθλητικού Κέντρου Έγκωμη, 2400 Λευκωσία, μέχρι την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 3.00μμ. Για πληροφορίες και αιτήσεις σχετικά με τις πιο πάνω θέσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα Γραφεία του ΚΟΑ, στα τηλέφωνα 22897202, 22897249, και 22897227 και από τις ιστοσελίδες του ΚΟΑ και του Προγράμματος ΑΓΟ www.cyprussports.org και www.ago.org.cy αντίστοιχα. * Στη Μεταμόρφωση αρχείου θα βρείτε το έντυπο που πρέπει να συμπληρώσετε. ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Λευκωσία, 5 Οκτωβρίου 2022