Κατευθυντήριες Οδηγίες ΚΟΑ και Υπουργείου Υγείας αναφορικά με τα μέτρα που αφορούν στη λειτουργία Θερινών Αθλητικών Σχολείων


Σε συνέχεια των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και του σχετικού διατάγματος ημερομηνίας 30/06/2021 (ΚΔΠ 278/2021) ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, ανακοινώνει ότι, αναφορικά με τη λειτουργία των Θερινών Σχολείων (Summer Schools) τα οποία περιλαμβάνουν στο πρόγραμμα τους αθλητικές δραστηριότητες, θα εφαρμόζονται οι κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες του ΚΟΑ οι οποίες δημοσιεύθηκαν την 30η Ιουνίου 2021. Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται ότι η λειτουργία των εν λόγω σχολείων και η εφαρμογή των μέτρων προστασίας από τον Covid-19 θα ελέγχεται από τους εξουσιοδοτημένους λειτουργούς του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.