Κατάλογος Επικίνδυνων Αντικειμένων

10/07/2015

Σχετικά με τον «ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 48/1, 2008» ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, πληροφορεί τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου 48/1 του 2008, Άρθρο 26, παρ.2 (κατάσχεση και φύλαξη επικίνδυνων αντικειμένων) «Κάθε χρόνο ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ετοιμάζει κατάλογο επικίνδυνων αντικειμένων, τον οποίο δημοσιεύει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο Υπεύθυνος Ασφαλείας Σταδίου βεβαιώνεται ότι ο κατάλογος αυτός είναι αναρτημένος κατά την διεξαγωγή αγώνα η εκδήλωσης σε όλες τις εισόδους του αθλητικού χώρου». 2. Σας επισυνάπτω ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟ, ΑΓΩΝΑ Ή ΕΚΔΗΛΩΣΗ, βάσει του οποίου οι Αρχές των Σταδίων θα πρέπει να ετοιμάσουν μεταλλικές πινακίδες με το ίδιο ακριβώς λεκτικό οι οποίες και θα αναρτηθούν σε όλες τις εισόδους του αθλητικού χώρου. Σημειώνουμε τη σημασία της άμεσης συμμόρφωσης προς τις υποδείξεις του Νόμου αλλά και της συνέπειες σε περίπτωση μη διεκπεραίωσης των πιο πάνω. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ: Οποιοσδήποτε θεατής η φίλαθλος φέρει η μεταφέρει στον αθλητικό χώρο, αγώνα η εκδήλωση, οποιοδήποτε αντικείμενο το οποίο περιλαμβάνεται στον κατάλογο αυτό είναι ένοχος πλημμελήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια Ευρώ. 1. Μπουκάλια, τενεκεδάκια, γυάλινα/μεταλλλικά ποτήρια ή άλλα σκληρά δοχεία 2. Πέτρες, κεραμίδια, χαλίκια, ξύλα, σίδερα, καρφιά ή άλλα παρόμοια επικίνδυνα αντικείμενα 3. Καπνογόνα, βόμβες, εκρηκτικοί μηχανισμοί 4. Πυροτεχνήματα, πυρσοί, βεγγαλικά, φωτοβολίδες 5. Αναπτήρες, γκαζάκια, εύφλεκτα υλικά η μέσα ανάφλεξης υλικών ή ανάματος φωτιάς 6. Μαχαίρια, σουγιάδες, ψαλίδια, κόφτες, ή άλλα κοφτερά αντικείμενα ή επιθετικά όπλα 7. Εργαλεία 8. Λέιζερ 9. Πανό, αφίσα, πλακάτ η άλλο παρόμοιο μέσο με υβριστικά, προκλητικά, ρατσιστικά η πολιτικά σύμβολα και / η συνθήματα 10. Ναρκωτικά 11. Οινοπνευματώδη ποτά 12. Οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο θεωρηθεί επικίνδυνο ή και ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιθετικό όπλο Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 (Νόμος 48/1/ 2008, Άρθρο 26, παρ.2, Κατάσχεση και Φύλαξη Επικίνδυνων Αντικειμένων.