Η συνεδρία των Ευρωπαίων Διευθυντών Αθλητισμού στο Ταλίν

24/07/2017

Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού κ. Φίλιππός Σοφοκλέους συμμετείχε στη συνεδρίαση των Διευθυντών Αθλητισμού της Ε.Ε. το οποίο πραγματοποιήθηκε 12-13 Ιουλίου στο Ταλίν της Εσθονίας. Συμμετείχε επίσης και στο Συνέδριο με θέμα: «Ο ρόλος των προπονητών στην κοινωνία. Οι δύο αυτές Ευρωπαϊκές συναντήσεις έγιναν στα πλαίσια της Εσθονικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης

Όπως αναφέρθηκε, στην Εσθονία, το θέμα των προπονητών έχει αναπτυχθεί ενεργά για πάνω από 10 χρόνια. Σε μεγάλο βαθμό λόγω της επιτυχίας που έχει αποκτηθεί σε αυτόν τον τομέα, το θέμα επιλέχθηκε ως προτεραιότητα στον τομέα του αθλητισμού για την Εσθονική Προεδρία. Η αποτίμηση των προπονητών ως τους ανθρώπους που διδάσκουν αξίες και απαραίτητες δεξιότητες ζωής, ως αυτούς που αναπτύσσουν συνήθειες που σχετίζονται με τη σωματική δραστηριότητα και που αυξάνουν την ποιότητα της ζωής, και που δημιουργούν συνοχή στην κοινωνία - αυτό είναι ένα από τα νέα και τρέχοντα θέματα για τα Κράτη Μέλη, καθώς και το ευρύτερο επίπεδο της Ε.Ε. Μερικά από τα θέματα που θα συζητήθηκαν στο συνέδριο περιλάμβαναν τους ρόλους των προπονητών, που είναι προσανατολισμένοι προς την αθλητική απόδοση καθώς και του αθλητισμού χόμπι, λαμβάνοντας υπόψη τον καίριο ρόλο των προπονητών στον αθλητισμό, τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων τους στα άτομα και την κοινωνία, καθώς και του είδους εκπαίδευσης, του ρόλου και των προσόντων που έχουν σε αυτά. Συζητήθηκε ο ρόλος και οι ευθύνες των προπονητών, καθώς και αν η εκπαίδευση των εκπαιδευτών/προπονητών είναι σύμφωνη με τις ανάγκες της σημερινής κοινωνίας, και τι μπορούν να κάνουν τα κράτη μέλη της ΕΕ για να βοηθήσουν τους προπονητές να ανταποκριθούν στους μεταβαλλόμενους ρόλους τους καλύτερα. Οι κύριοι ομιλητές του συνεδρίου περιλάμβαναν: τον Senior Research Fellow του Διεθνούς Συμβουλίου για την Προπονητική Αριστεία /International Council for Coaching Excellence (ICCE) Sergio Lara-Bercial, και τον προπονητή ποδοσφαίρου για πολλά χρόνια Roy Hodgson. Τα θέματα που τέθηκαν προς συζήτηση κατά την διάρκεια της Συνεδρίας των Διευθυντών Αθλητισμού της Ε.Ε. ενόψει της Εσθονικής Προεδρίας ήταν τα ακόλουθα: Αλλάζοντας τον ρόλο των προπονητών στην κοινωνία (Παρουσίαση από τον Sergio Lara-Bercial. Διαρθρωμένος Διάλογος στον Τομέα του Αθλητισμού (Structured Dialogue in Sport) Μέσα από τις παρουσιάσεις και τα θέματα που συζητήθηκαν διαφαίνεται ο σημαντικός ρόλος των προπονητών όχι μόνο στον αγωνιστικό και μαζικό αθλητισμό, αλλά και στην κοινωνία. Στην Παρουσίαση του SCORE Project στο οποίο έλαβε μέρος ως εταίρος και ο ΚΟΑ, έχουν γίνει σημαντικά βήματα προόδου ως προς την παρότρυνση όσο και περισσότερων γυναικών να ασχοληθούν με την προπονητική. Ο στόχος και ο ρόλος της άσκησης και γενικότερα της φυσικής δραστηριότητας δεν περιορίζεται μόνον στην αγωνιστική απόδοση και βελτίωση της φυσικής κατάστασης, αλλά και στην βελτίωση της υγείας και φυσικής και πνευματικής ευεξίας – δηλαδή να διατηρείται δια βίου (Δια Βίου Άσκηση).