Η πρόεδρος της Επιτροπής Γυναίκα και Αθλητισμός σε Συνέδριο της EWS

14/04/2016

Μια από τις κυριότερες δράσεις του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) είναι η προώθηση της ισότητας των φύλων στον αθλητισμό, καλλιεργώντας μια κουλτούρα που να προάγει ίσες ευκαιρίες συμμετοχής αντρών και γυναικών σε όλα τα επίπεδα στο χώρο.

Το Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γυναίκα και Αθλητισμός (European Women and Sport – EWS), που διοργάνωσε η Σουηδική Συνομοσπονδία Αθλητισμού στη Στοκχόλμη, 8-10 Απριλίου 2016, αποτέλεσε μια από τις σημαντικότερες πλατφόρμες για συζήτηση και ανταλλαγή καλών πρακτικών ως προς την ενδυνάμωση και ενίσχυση του ρόλου της γυναίκας στο χώρο του αθλητισμού. Ο ΚΟΑ συμμετείχε στο Συνέδριο με την Πρόεδρο της Επιτροπής του «Γυναίκα και Αθλητισμός», Δρ Εβελίνα Γεωργιάδου. Περισσότεροι από 120 εκπρόσωποι κυβερνητικών και μη-κυβερνητικών αθλητικών οργανισμών και φορέων από την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική, της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και Διεθνών Αθλητικών Ομοσπονδιών παρακολούθησαν παρουσιάσεις και μοιράστηκαν ιδέες για την προώθηση της ισότητας των φύλων στον αθλητισμό, ενώ η θεματολογία του Συνεδρίου κινήθηκε γύρω από τους ακολούθους άξονες: - Ισότητα των φύλων στα κέντρα λήψης αποφάσεων στον αθλητισμό - Ο αγώνας ενάντια στα στερεότυπα που προβάλουν τα ΜΜΕ - Ο αγώνας ενάντια στη βία και στην κακοποίηση στον αθλητισμό - Ισότητα των φύλων στην προπονητική Σημαντικά ήταν τα συμπεράσματα του Συνεδρίου, τα οποία θα επεξεργαστεί ο ΚΟΑ και θα εφαρμόσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Μεταξύ αυτών είναι η εισήγηση για καθιέρωση ποσόστωσης ανά φύλο για την ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στα διοικητικά συμβούλια και στα κέντρα λήψης αποφάσεων, η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού πρότυπου για την αντιμετώπιση της έκφυλης βίας στον αθλητισμό, καθώς και η δημιουργία μιας κουλτούρας που να ευνοεί την συμμετοχή περισσότερων γυναικών στο χώρο της προπονητικής.