Η Κύπρος στην 17η Διάσκεψη Υπουργών Αθλητισμού του Συμβουλίου της Ευρώπης

26/10/2022

Ο Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Ανδρέας Μιχαηλίδης συμμετέχει στην 17η Διάσκεψη Υπουργών Αθλητισμού του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Αττάλεια, εκπροσωπώντας τον ΥΠΑΝ Πρόδρομο Προδρόμου, μαζί με την Γενική Διευθύντρια του Οργανισμού Μαίρη Χαραλάμπους Παπαμιλτιάδη και την Υπεύθυνη Λειτουργό ΚΟΑ για τα ευρωπαϊκά θέματα Ιωάννα Παρασκευοπούλου.

Στην παρέμβασή του αναφορικά με την πρώτη θεματική της διάσκεψης, «Αθλητισμός Για Όλους – Μέσο ενδυνάμωσης της Κοινωνίας», ο Πρόεδρος του ΚΟΑ αναφέρθηκε στους βασικούς παράγοντες οι οποίοι αποτελούν εμπόδια στην ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στον αθλητισμό καθώς και στην εμπλοκή τους σε ηγετικές θέσεις και πρόσθεσε πως για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό «απαιτείται μεταρρύθμιση των σχετικών νομοθεσιών, πολιτικών και κανονισμών, καθώς και δια-τομεακή συνεργασία μεταξύ των βασικών ενδιαφερομένων και φορέων χάραξης πολιτικής για την ανάπτυξη Εθνικής Στρατηγικής» Επιπρόσθετα, ο κ Μιχαηλίδης αναφέρθηκε στις πολλαπλές ευκαιρίες που προσφέρονται στους πολίτες και ιδιαίτερα στις μειονεκτούντες ομάδες πληθυσμού μέσω του Προγράμματος Αθλητισμός Για Όλους, της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού και των σχετικών σχεδιασμών του ΚΟΑ. Σχετικά με την προστασία και ευημερία στον αθλητισμό, αναφέρθηκε στην πρόσφατη τροποποίηση του κυπριακού νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και αντιμετώπιση του εκφοβισμού και της παρενόχλησης στον αθλητισμό, καθώς επίσης και στην εκπόνηση του Εγχειριδίου του ΚΟΑ σχετικά με την Ευημερία και Προστασία των Αθλητών. Αναφορικά με τη δεύτερη θεματική της Διάσκεψης «Επαναπροσδιορισμός του Αθλητισμού: ο δρόμος για ένα υγιές και βιώσιμο μέλλον», ο Πρόεδρος του ΚΟΑ επεσήμανε την ανάγκη ενίσχυσης των πολιτικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε εθνικό επίπεδο η οποία μπορεί να επιτευχθεί μέσω της μεταρρύθμισης της εθνικής νομοθεσίας. Ο αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Χάρτης Αθλητισμού του EPAS, πρόσθεσε, παρέχει ένα καλό πλαίσιο για το πώς ο αθλητισμός μπορεί να προάγει τις ευρωπαϊκές αξίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Πρόεδρος του ΚΟΑ τόνισε τέλος ότι «απαιτείται συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων για την ανάπτυξη μιας Εθνικής Στρατηγικής για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας μέσω της φυσικής δραστηριότητας» και επεσήμανε την ικανότητα του αθλητισμού να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα υιοθετώντας καινοτόμες στρατηγικές και εργαλεία, όπως η ψηφιοποίηση καθώς και η αξιοποίηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης.