Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώνει για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες στον Αθλητισμό μέσω του Προγράμματος Erasmus +

17/01/2017

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει Ημερίδα για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που προσφέρονται το 2017 στον τομέα του Αθλητισμού μέσα από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus +. Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 31 Ιανουαρίου στις Βρυξέλλες και θα μεταδίδεται σε απευθείας σύνδεση μέσω του διαδικτύου.

Στόχος της ημερίδας είναι η ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων στον αθλητισμό που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε προτάσεις είτε ως αιτητές είτε ως εταίροι. Στο πλαίσιο της ημερίδας οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις Ευρωπαϊκές Αθλητικές πολιτικές, τα είδη προτάσεων, τις θεματικές και για τον τρόπο ετοιμασίας και υποβολής των προτάσεων. Σημειώνεται ότι το κεφάλαιο Αθλητισμός του Προγράμματος Erasmus + επιδιώκει στην υποστήριξη συνεργασιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον αθλητισμό βάσης στους ακόλουθους τομείς: Αντιμετώπιση διασυνοριακών απειλών για την ακεραιότητα του αθλητισμού, όπως το ντόπινγκ, στημένα παιχνίδια και βία, καθώς και όλα τα είδη της μη- ανοχής και διακρίσεων. Προαγωγή και υποστήριξη της Χρηστής Διακυβέρνησης στον Αθλητισμό και της Διπλής Σταδιοδρομίας των αθλητών. Προαγωγή των εθελοντικών δράσεων στον αθλητισμό σε συνάρτηση με την κοινωνική ενσωμάτωση, τις ίσες ευκαιρίες και την ενημέρωση για τη σημασία της φυσικής δραστηριότητας στην ενίσχυση της δημόσιας υγειάς και των ίσων ευκαιριών στον αθλητισμό για όλους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για την ημερίδα στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events/sport-infoday-31-january-2017_en Η διαδικτυακή μετάδοση της ημερίδας θα προσφέρεται μέσω του προαναφερόμενου συνδέσμου.