Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αξιολογεί την 1η Ευρωπαϊκη Εβδομάδα Αθλητισμού

20/10/2015

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τους 31 Εθνικούς Συντονιστικούς Φορείς θα παρουσιάσουν και θα αξιολογήσουν τα αποτελέσματα της 1ης ετήσιας Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού σε συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Οκτωβρίου 2015, στις Βρυξέλλες. Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού αποτελεί τον Εθνικό Συντονιστικό Φορέα για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού στην Κύπρο. Στο πλαίσιο της συνάντησης, o KOA έχει προσκληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει το σχέδιο δράσης και υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού καθώς επίσης και τις καλές πρακτικές που προέκυψαν από αυτήν την πρωτοβουλία στην Κύπρο. Τον ΚΟΑ θα εκπροσωπήσει η κα Ιωάννα Παρασκευοπούλου Λειτουργός Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων και Εθνική Συντονίστρια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού στην Κύπρο.