Η Γενική Διευθύντρια του ΚΟΑ στη Συνεδρία Διευθυντών Αθλητισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

18/06/2018

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 11 και 12 Ιουνίου στη Σόφια της Βουλγαρίας, στα πλαίσια της Βουλγαρικής Προεδρίας, η Συνεδρία Διευθυντών Αθλητισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη Συνεδρία συμμετείχε η Γενική Διευθύντρια του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, Δρ Μαίρη Χαραλάμπους-Παπαμιλτιάδη, συνοδευόμενη από τον Προϊστάμενο Οικονομικής Διαχείρισης του Οργανισμού κύριο Βάσο Κουτσιούντα. Στη συνεδρία συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την καταπολέμηση του στημένου παιχνιδιού, όπως η Συνθήκη του Συμβουλίου της Ευρώπης για το στημένο παιχνίδι και η συμβολή της στην χάραξη πολιτικής και αλλαγών σε νομοθετικά πλαίσια αρκετών χωρών. Ωστόσο, αναγνωρίστηκε η απουσία μιας ολιστικής και οικουμενικής προσέγγισης επίλυσης του προβλήματος, γεγονός το οποίο επιβάλλει τη δημιουργία ενός παγκόσμιου μηχανισμού για την καταπολέμηση των στημένων παιχνιδιών.

Στη συνεδρία συζητήθηκαν επίσης θέματα αναφορικά με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA) και συγκεκριμένα την αναθεώρηση του κώδικα της WADA με απώτερο στόχο τον συντονισμό των κρατών μελών έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρουσιάζεται στα συμβούλια της WADA με μια κοινή θέση. Επιπρόσθετα, τη συνεδρία απασχόλησαν θέματα σχετικά με τη μελλοντική χρηματοδότηση από την Ε.Ε. σε θέματα Αθλητισμού μέσω του προγράμματος Erasmus. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε ότι για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 η χρηματοδότηση για το Erasmus θα διπλασιαστεί σχεδόν, προσεγγίζοντας τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξάνοντας σημαντικά και τα ποσά που θα επενδυθούν στον αθλητισμό. Στη συνεδρία συζητήθηκαν εισηγήσεις των κρατών μελών για βελτίωση των προτεινόμενων δομών αλλά και για την απλοποίηση της γραφειοκρατικής διαδικασίας υποβολής προτάσεων έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι αθλητικοί οργανισμού που προτίθενται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Τη Συνεδρία Διευθυντών ακολούθησε Συνέδριο με θέμα τον Αθλητισμό βάσης και πως θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο ενσωμάτωσης και ως γέφυρα μεταξύ παράδοσης και καινοτομίας.