Η Γενική Διευθύντρια του ΚΟΑ στην Ανεπίσημη Διάσκεψη Γενικών Διευθυντών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Αθλητισμό

14/12/2018

Η Γενική Διευθύντρια του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, Δρ Μαίρη Χαραλάμπους Παπαμιλτιάδη συμμετείχε στην Ανεπίσημη Διάσκεψη Γενικών Διευθυντών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Αθλητισμού, που πραγματοποιήθηκε στην Βιέννη στις 11 - 12 Δεκεμβρίου 2018, στα πλαίσια της Αυστριακής Προεδρίας.

Στη Διάσκεψη έγινε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Κρατών μελών της Ε.Ε. σχετικά με τις πρακτικές που εφαρμόζονται στα διάφορα Κράτη μέλη σε θέματα συμμετοχής ατόμων με αναπηρία στον αθλητισμό, καθώς και σχετικά με τη φιλοξενία μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων και αειφόρου ανάπτυξης. Στο δομημένο διάλογο που αναπτύχθηκε η Κύπρος κατέθεσε προτάσεις σχετικά με την υιοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων για περαιτέρω αύξηση της συμμετοχής ατόμων με αναπηρία στον αθλητισμό, καθώς και πρόταση σχετικά με τη δημιουργία συγκεκριμένων και στοχευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους προπονητές ατόμων με αναπηρία, τα οποία θα αναπτυχθούν από τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Ομοσπονδίες με στόχο να υιοθετηθούν από τους Εθνικούς αθλητικούς φορείς των Κρατών μελών.