Η απόφαση του ΚΟΑ για την αναθεώρηση τιμών χρήσης ιδιόκτητων χώρων

03/07/2015

Σε σχέση με δημοσίευμα της εφημερίδας «Φιλελεύθερος», ημερομηνίας 30/6/2015 με τίτλο «Ο ΚΟΑ ΠΝΙΓΕΙ ΤΟΥΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ ΜΕ ΧΑΡΑΤΣΙ» ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού θέλει να διευκρινίσει, ότι η αναθεώρηση των τιμών χρήσης αφορά όλους τους ιδιόκτητους χώρους του Οργανισμού που είναι 19 στο σύνολο και δεν αφορά μόνο τα κολυμβητήρια.

Η αναθεώρηση των τιμών από τον ΚΟΑ ήταν επιτακτική ανάγκη όχι μόνο για να αντιμετωπισθεί το χρόνιο πρόβλημα της ανεξέλεγκτης και κακής χρήσης των χώρων, από τους δικαιούχους και μη, αλλά και για να υπάρξει και ενιαία τιμολογιακή πολιτική, που ήταν και απαίτηση του Γενικού Ελεγκτή. Με τη νέα τιμολογιακή πολιτική επιτυγχάνεται η σωστή λειτουργία, ενώ υπάρχει ίση και δίκαιη μεταχείριση των Φορέων που χρησιμοποιούν τους αθλητικούς χώρους του ΚΟΑ. Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, αναφέρει επίσης ότι για το θέμα της νέας τιμολογιακής πολιτικής, η αρμόδια επιτροπή του ΚΟΑ συναντήθηκε με όλους τους Φορείς που επηρεάζονται από αυτή την απόφαση όπου επεξηγήθηκε το σκεπτικό όπως επίσης και κάποια μέτρα στήριξης των φορέων που μπήκαν σε ισχύ ταυτόχρονα με την εφαρμογή της νέας πολιτικής τιμών την 1/7/2015. Ο ΚΟΑ θέλει να τονίσει για μια ακόμη φορά ότι θα παρακολουθεί στενά το θέμα και αν λάβει τεκμηριωμένα αιτήματα, ο Οργανισμός θα εξετάζει το ενδεχόμενο αυξημένης χορηγίας, εκεί που διαπιστώνει ότι το αίτημα είναι δίκαιο.