Η αειφόρος χρηματοδότηση του αθλητισμού

13/03/2013

Η αειφόρος χρηματοδότηση του αθλητισμού ήταν το θέμα που απασχόλησε τη Συνάντηση των Ευρωπαίων Διευθυντών Αθλητισμού που πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο το διήμερο 7 και 8 Μαρτίου 2013, στα πλαίσια της Ιρλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Κύπρος εκπροσωπήθηκε από τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού κ. Φίλιππο Σοφοκλέους. Οι εκπρόσωποι των 27 Κρατών μελών της Ε.Ε. τόσο στο Ευρωπαϊκό Αθλητικό Συνέδριο, όσο και στη Συνάντηση, ασχολήθηκαν και συζήτησαν σε βάθος τη χρηματοδότηση του αθλητισμού, ειδικότερα του αθλητισμού βάσης, σύμφωνα και σημερινά οικονομικά δεδομένα και το όλο οικονομικό κλίμα που επικρατεί στην Ευρώπη. Συζητήθηκε επίσης η πρακτική για καθορισμό μηχανισμού αλληλεγγύης για τη χρηματοδότηση, καθώς και το Νομοθετικό πλαίσιο που επικρατεί σε κάθε χώρα, ούτως ώστε να προωθηθεί το θέμα της χρηματοδότησης. Από τα πιο πάνω θέματα οι Ευρωπαίοι Διευθυντές Αθλητισμού κατέληξαν σε δύο βασικές εισηγήσεις, οι οποίες θα απασχολήσουν τα Συνέδρια των Υπουργών Αθλητισμού, κατά τη διάρκεια της Ιρλανδικής Προεδρίας. Η πρώτη εισήγηση αναφέρει ότι τα επαγγελματικά τμήματα των ομάδων πρέπει να χρηματοδοτούν τα ερασιτεχνικά τους τμήματα. Η δεύτερη αναφέρει ότι οι μεγάλες σε εύρος Ομοσπονδίες να εξεύρουν τρόπους βοήθειας και στήριξης μικρότερες και οικονομικά ασθενέστερες Ομοσπονδίες. - Στη φωτογραφία ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής κ. Φίλιππος Σοφοκλέους μαζί με τη Γενική Γραμματέα Αθλητισμού της Ελλάδας κ. Κυριακή Γιαννακίδου.