Η Έφη Μούζουρου Πενηνταέξ στη συνεδρία της TAFISA EUROPE

29/03/2018

Η προϊσταμένη του Προγράμματος Αθλητισμός Για Όλους του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού κ. Έφη Μούζουρου-Πενηνταέξ συμμετείχε στη συνεδρία της Επιστημονικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας ΑΓΟ (TAFISA EUROPE) που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 21 - 24 Μαρτίου 2018 στο χιονοδρομικό κέντρο Κοπαόνικ της Σερβίας.

Στη συνεδρία συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τα προσεχή προγράμματα που θα αναπτύξει η TAFISA EUROPE και η καθιέρωση ενός δικτύου συνεργασίας των μελών της TAFISA EUROPE, με σκοπό την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική σε θέματα μαζικού αθλητισμού. Η συνεδρία συνέπεσε με τη διεξαγωγή των Χειμερινών Ευρωπαϊκών Αγώνων Εταιρικού Αθλητισμού, με τη συμμετοχή αθλητών από 40 χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εταιρικού Αθλητισμού. Κεντρικός στόχος των αγώνων ήταν η προώθηση του fair play και της φιλίας μέσω του αθλητισμού.