Η Άτυπη Συνάντηση Υπουργών Αθλητισμού του Συμβουλίου της Ε.Ε. στο Λουξεμβούργο

10/07/2015

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Άτυπης Συνάντησης των Υπουργών Αθλητισμού η οποία πραγματοποιήθηκε από την Λουξεμβουργιανή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 6 – 7 Ιουλίου στο Λουξεμβούργο. Στη συνάντηση τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού Δρ Κώστα Καδή εκπροσώπησε η Πρόεδρος του ΚΟΑ Δρ Κλέα Χατζηστεφάνου – Παπαέλληνα.

Στη άτυπη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του αθλητικού κινήματος όπως οι κ.κ Bernard Lapasset (World Rugby ex IRB), André Meyer (CEV), Gianni Infantino (UEFA) και Folker Helmund (EOC) αλλά και η κα Snežana Samardžić-Marković του Συμβουλίου της Ευρώπης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι Υπουργοί επικεντρώθηκαν κυρίως στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών σημαντικούς διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς που σχετίζονται με τον αθλητισμό αλλά και με το αθλητικό κίνημα. Η Κύπρος τοποθετήθηκε για όλα τα θέματα που συμπεριλαμβάνονταν στην ατζέντα της συνάντησης. Οι Υπουργοί και οι εκπρόσωποι τους εξέφρασαν την ικανοποίηση τους σχετικά με την αντιπροσώπευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκόσμιου Οργανισμού κατά της Φαρμακοδιέγερσης (WADA) και για τον καταλυτικό ρόλο που διαδραματίζει η Ευρώπη στην λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με την καταπολέμηση του ντόπινγκ. Επιπλέον, κατατέθηκαν προτάσεις για ενδυνάμωση της εκπροσώπησης της ΕΕ οι οποίες θα εξεταστούν σε αρχικό στάδιο στην Ομάδα Εργασίας για τον Αθλητισμό. Με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα διαφθοράς στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FIFA) συζητήθηκε το θέμα της Χρηστής Διακυβέρνησης στις Αθλητικές Ομοσπονδίες. Τα Κράτη Μέλη αναγνωρίζουν τους περιορισμούς που έχουν όσον αφορά τις δικαιοδοσίες που έχουν στις αθλητικές ομοσπονδίες εντούτοις εξέφρασαν τη μεγάλη ανησυχία τους όσον αφορά τη χρηστή διακυβέρνηση στον αθλητισμό. Κάλεσαν δε το αθλητικό κίνημα να λάβουν εκείνα τα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της ηθικής και της ακεραιότητας σε όλα τα επίπεδα του αθλητισμού. Οι εκπρόσωποι του αθλητικού κινήματος ανάφεραν ότι έχουν αναμένουν από την ΕΕ περαιτέρω ενέργειες για αναγνώριση της ιδιαιτερότητας του αθλητισμού, στο μέτρο βέβαια του νομικού πλαισίου που της επιτρέπεται με βάση τη Συνθήκη της Λισαβόνας, αλλά και να δοθεί προτεραιότητα σε θέματα που αφορούν το Οικονομικό Ευ Αγωνίζεσθαι, το καθεστώς ιδιοκτησίας των αθλητών από τρίτα μέρη αλλά και τους Μηχανισμούς Υποστήριξης των Αυτοχθόνων Αθλητών. Στη συνάντηση επισημάνθηκε η ανάγκη περαιτέρω στενής συνεργασίας της ΕΕ με το Συμβούλιο της Ευρώπης και συγκεκριμένα με τη Διευρυμένη Μερική Συμφωνία για τον Αθλητισμό, ειδικότερα σε θέματα βίας, ασφάλειας, ντόπινγκ, στημένων παιχνιδιών. Κατά τη διάρκεια της άτυπης συνάντησης πραγματοποιήθηκε ειδική τελετή κατά την οποία οι Υπουργοί Αθλητισμού του Λουξεμβούργου, της Πολωνίας και της Ισπανίας υπέγραψαν τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αθλητικών αποτελεσμάτων.