Η Άννα Ποϊριάζη Πρόεδρος της Επιτροπής «Ισότητα των Φύλων στον Αθλητισμό»

07/03/2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού στη συνεδρία του την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017, αποφάσισε να διορίσει στη θέση της Προέδρου της Επιτροπής «Ισότητα των Φύλων στον Αθλητισμό» την κ. Άννα –Φανή Ποϊριάζη που κατείχε τη θέση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και στη θέση του Αντιπροέδρου διόρισε τον κ. Σταύρο Μιχαηλίδη που είχε την ιδιότητα του Μέλους στην Επιτροπή. Νέο Μέλος στην Επιτροπή διορίστηκε η Δρ. Μαρία Παπαευσταθίου. Η θητεία της Επιτροπής λήγει την 1/04/2019.

Η νέα σύσταση της Επιτροπής «Ισότητα των Φύλων στον Αθλητισμό» έχει ως ακολούθως: ΑΝΝΑ – ΦΑΝΗ ΠΟΪΡΙΑΖΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΝΑ ΚΑΛΛΕΝΟΥ - ΜΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΥΛΑ ΜΕΣΑΡΙΤΗ - ΜΕΛΟΣ ΣΟΥΖΑΝΑ ΠΑΥΛΟΥ - ΜΕΛΟΣ ΛΕΥΚΗ ΠΑΝΤΕΛΗ - ΜΕΛΟΣ ΗΛΙΟΦΩΤΟΣ ΗΛΙΟΦΩΤΟΥ - ΜΕΛΟΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ - ΜΕΛΟΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΑ θέλει να εκφράσει και δημόσια τις ευχαριστίες του προς την απερχόμενη Πρόεδρο Δρ Εβελίνα Γεωργιάδη, για την πολυσήμαντη και μακρόχρονη προσφορά της στην Επιτροπή. Η Δρ Γεωργιάδη υπέβαλε πρόσφατα την παραίτηση της για επαγγελματικούς λόγους.