Ηλεκτρονική εγγραφή στο Μητρώο Φιλάθλου

07/08/2018

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού στην προσπάθεια του να διευκολύνει ακόμη περισσότερο τους φιλάθλους που επιθυμούν να εγγραφούν ηλεκτρονικά στο Μητρώο Φιλάθλου, αποφάσισε το εξής:

Όσοι φίλαθλοι έχουν προβεί σε ηλεκτρονική εγγραφή στο Μητρώο Φιλάθλου με το σύστημα, το οποίο προνοούσε και τη φυσική παρουσία του αιτητή στα Κέντρα Εγγραφής, εάν επιθυμούν μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής τους, καταχωρώντας εκ νέου τον αριθμό της αρχικής τους αίτησης και στη συνέχεια αφού καταχωρήσουν και το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (υποχρεωτικά) μπορούν να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο με το ανέβασμα φωτογραφίας τους, καθώς και της ταυτότητας τους. Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφόρηση, οι αιτούμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης στο τηλέφωνο: 22860990. Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι: www.cyprussports.org https://theasis.cy.net/koa