Επιτηρητές Σταδίων

12/02/2014

H Επιτροπή Επιτηρητών Σταδίων, επιθυμεί να ενημερώσει τους υποψηφίους Επιτηρητές οι οποίοι έχουν ήδη παρακολουθήσει το πρόγραμμα εκπαίδευσης Επιτηρητών και έχουν επιτύχει στις γραπτές εξετάσεις που υποβλήθηκαν, ότι δίδεται παράταση μιας εβδομάδας στην υποβολή της σχετικής αίτησης για την εγγραφή τους στο Μητρώο Επιτηρητών. Ενόψει των ανωτέρω η ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταφέρεται από την Παρασκευή 14/2/2014, για την Παρασκευή 21/2/2014.