Επίσκεψη Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού στον ΚΟΑ στο πλαίσιο ανασκόπησης του έργου και της πορείας του Οργανισμού

09/01/2015

Επίσκεψη στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ) πραγματοποίησε σήμερα ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Κώστας Καδής, κατά την οποία ενημερώθηκε για τους στόχους και τις προτεραιότητες του Οργανισμού καθώς και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Κυπριακός Αθλητισμός και τις δράσεις που τροχιοδρομούνται για την αντιμετώπισή τους.

Κατά τη συνάντηση του Υπουργού με το Διοικητικό Συμβούλιο και την Πρόεδρο του ΚΟΑ, κα Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, συζητήθηκε η ανάγκη τήρησης των αρχών της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας σε όλο το φάσμα της λειτουργίας και των διαδικασιών τόσο του ΚΟΑ, όσο και των Αθλητικών Ομοσπονδιών. Στο ίδιο πλαίσιο, τονίστηκε η αναγκαιότητα συνέχισης και εντατικοποίησης των οικονομικών και διαχειριστικών ελέγχων για την όσο το δυνατό αποτελεσματικότερη και σωστή χρήση των οικονομικών πόρων για τις ανάγκες και την αναβάθμιση του αθλητισμού, τηρώντας παράλληλα τους κανόνες χρηστής διοίκησης και διαφάνειας. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε, επίσης, η πορεία αναδιάρθρωσης της οργανωτικής δομής του Οργανισμού, στη βάση και των εισηγήσεων της Παγκόσμιας Τράπεζας, η οποία αναμένεται να δώσει μεγαλύτερη ώθηση στις δράσεις του. Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός αναφέρθηκε στο ρόλο της ομάδας εργασίας που έχει συσταθεί προς το σκοπό αυτό, αποτελούμενη από εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του ΚΟΑ. Παράλληλα, έμφαση δόθηκε στην διαμόρφωση ξεκάθαρης στρατηγικής, με διασύνδεση του προϋπολογισμού και των δράσεων, για την επίτευξη των στόχων του Οργανισμού. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης του Υπουργού αναφορικά με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΚΟΑ για το 2015, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση από την Πρόεδρο του Οργανισμού στην επίσπευση των διαδικασιών για την κατασκευή ενός σύγχρονου ποδοσφαιρικού γηπέδου στη Λεμεσό, στην πορεία της διαδικασίας για εφαρμογή της κάρτας φιλάθλου καθώς και στον σχεδιασμό για πλήρη αξιοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΚΟΑ. Η κα Παπαέλληνα ευχαρίστησε τον Υπουργό για την εμπιστοσύνη και την στήριξη που παρέχει στον Οργανισμό και τον διαβεβαίωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού θα συνεχίσει να εργάζεται σκληρά για την επίλυση των διαχρονικών προβλημάτων του αθλητισμού και την αναβάθμιση του. Η επίσκεψη του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού συνδυάστηκε και με το κόψιμο της βασιλόπιττας στην παρουσία και του προσωπικού του ΚΟΑ και των Προέδρων και εκπροσώπων των Αθλητικών Ομοσπονδιών. Ο ΚΟΑ είναι ο πρώτος Οργανισμός που επισκέφθηκε ο κ. Καδής, στο πλαίσιο της ανασκόπησης του έργου και της πορείας των οργανισμών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Εντός του Ιανουαρίου, θα ακολουθήσουν επισκέψεις στις Πολιτιστικές Υπηρεσίες, τον ΘΟΚ, την Κυπριακή Βιβλιοθήκη, τη Συμφωνική Ορχήστρα, τον Οργανισμό Νεολαίας, το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο καθώς και τα επαρχιακά γραφεία Παιδείας.