Ενημέρωση Σωματείων, Ομοσπονδιών για την τροποποίηση του Νόμου

24/05/2019

Με τη συμμετοχή Σωματείων και Ομοσπονδιών πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23 Μαΐου η ενημερωτική συνάντηση με θέμα: «Τροποποίηση του περί σωματείων και ιδρυμάτων και άλλων συναφή θεμάτων Νόμο του 2017 (νόμος 104(1) του 2017, 76(10 του 2018». Η συνάντηση διοργανώθηκε από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού σε συνεργασία με τον Επίτροπο Εθελοντισμού και Μη κυβερνητικών Οργανώσεων κ. Γιάννη Γιαννάκη.

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΑ κ. Δώρα Κυριάκου, χαιρετίζοντας τη συνάντηση τόνισε τα ακόλουθα: «Η σημερινή συνάντηση πραγματοποιείται προκειμένου τα σωματεία να λάβουν ενημέρωση σχετικά με τις αλλαγές που έχουν γίνει στη Νομοθεσία. Οι αλλαγές αυτές απαιτούν τροποποίηση των υφιστάμενων καταστατικών των σωματείων, έτσι ώστε αυτά να συνάδουν με τη νομοθεσία. Οι αλλαγές που έχουν γίνει στον Περί σωματείων και ιδρυμάτων Νόμο είναι αναγκαίες γιατί εμπεδώνουν την χρηστή διοίκηση και οικονομική διαφάνεια. Η συμμόρφωση και εναρμόνιση με την κείμενη Νομοθεσία, αποτελεί υποχρέωση των σωματείων, αφού ο Νόμος προνοεί διαγραφή τους από το Μητρώο σε περίπτωση που σωματεία δεν το πράξουν. Εύχομαι η σημερινή ημερίδα να βοηθήσει όσα σωματεία δεν έχουν ακόμη προβεί στις διαδικασίες συμμόρφωσης με το Νόμο, ούτως ώστε να εναρμονιστούν για να συνεχίσουν το έργο και την προσφορά τους στα αθλητικά δρώμενα του τόπου». Στην παρουσίαση του θέματος, ο Επίτροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ, τόνισε την αναγκαιότητα συμμόρφωσης των σωματείων με το νέο νόμο και ανάφερε ότι μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019 τα σωματεία πρέπει να προβούν στις σχετικές αλλαγές, ούτως ώστε να συνάδουν με τη νομοθεσία. Στη συνέχεια στάθηκε στα σημεία των αναγκαίων τροποποιήσεων και επεξήγησε στους παρευρισκόμενους τις αλλαγές που θα πρέπει να εντάξουν στο καταστατικό του σωματείου σύμφωνα με το νέο νόμο. Καταλήγοντας τόνισε ότι τα σωματεία πρέπει μέχρι τις 30 Ιουνίου να υποβάλουν τα νέα καταστατικά τους για να αποφύγουν τυχόν αρνητικές συνέπειες.