Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για στελέχη Ομοσπονδιών

06/10/2017

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού στο πλαίσιο στήριξης και ανάπτυξης των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των στελεχών των Αθλητικών Ομοσπονδιών σε θέματα που άπτονται της αθλητικής διοίκησης τη βελτίωση της λειτουργίας των αθλητικών οργανισμών της Κύπρου, αποφάσισε την έναρξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Για το λόγο αυτό η Ακαδημία Αθλητισμού του ΚΟΑ σε συνεργασία με την Κυπριακή Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού (ΚΕΔΑ), διοργανώνουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα Αθλητικής Διοίκησης κατά το οποίο θα διδαχθούν μαθήματα που καλύπτουν θέματα αθλητικών δομών και διοίκησης αθλητισμού, χρηματοοικονομικής διαχείρισης αθλητικών Ομοσπονδιών, χρηστής διοίκησης αθλητισμού, διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, μάρκετινγκ, νομικών αθλητικών θεμάτων κ.α. Η έναρξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα γίνει την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017 στις 12 το μεσημέρι στην ΑΙΘΟΥΣΑ «ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ. Η σειρά των σεμιναρίων θα λήξη τον Φεβρουάριο του 2018. Ο ΚΟΑ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στα σεμινάρια.