Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Αθλητικής Διοίκησης

15/05/2019

Η Ακαδημία Αθλητισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) σε συνεργασία με την Κυπριακή Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού (ΚΕΔΑ), ανακοινώνουν την έναρξη της 2ης σειράς Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Αθλητικής Διοίκησης την Πέμπτη 16 Μαΐου 2019 και ώρα 10.00 πμ στην αίθουσα «Ευ Αγωνιζεσθαι» του Ολυμπιακού Μεγάρου.

Η συστηματική επιμόρφωση, εκπαίδευση και κατάρτιση των στελεχών των Αθλητικών Οργανισμών αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της Ακαδημίας Αθλητισμού του ΚΟΑ. Το πρόγραμμα έχει σκοπό να καλύψει και να ενημερώσει τους συμμετέχοντες αναφορικά με τις θεμελιώδεις αρχές που αφορούν στην επιστήμη της Αθλητικής Διοίκησης. Απώτεροι στόχοι είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόζονται από αθλητικούς οργανισμούς εκτός Κύπρου, η ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων των στελεχών των Αθλητικών Οργανισμών της Κύπρου και κυρίως η βελτίωση της λειτουργίας και αποτελεσματικότητας των τοπικών αθλητικών φορέων. Η παρακολούθηση των σεμιναρίων είναι δωρεάν. Το πρόγραμμα των σεμιναρίων μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού https://www.cyprussports.org/gr/ Δήλωση συμμετοχής μέχρι την Τετάρτη 15/5/2019 και ώρα 12.00 το μεσημέρι στην ηλεκτρονική διεύθυνση kosta.e@sportskoa.org.cy ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ