Διευκρινιστική ανακοίνωση ΚΟΑ σχετικά με τα μέτρα για τον αθλητισμό που περιλαμβάνονται στο νέο διάταγμα, ημερομηνίας

20/05/2020


Αναφορικά με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα μέσω του διατάγματος (ΚΔΠ 219/2020) ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, διευκρινίζει ότι από αύριο 21 Μαΐου 2020, θα επιτρέπεται η άσκηση σε ανοιχτούς χώρους, νοουμένου ότι δεν υπερβαίνουν συνολικά τα 10 άτομα και τηρούνται οι κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να τηρούνται τα μέτρα τα οποία περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο για την άθληση που ετοίμασε το Υπουργείο Υγείας. Σημειώνεται ότι επιτρέπεται η άσκηση με σκοπό τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και τεχνικής, χωρίς σωματική επαφή, αλλά όχι ομαδικό παιχνίδι, τηρουμένης πάντοτε της απόστασης δύο (2) τουλάχιστον μέτρων ασφαλείας μεταξύ των αθλουμένων, σε υπαίθριες εγκαταστάσεις όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι ακόλουθες: γήπεδα φούτσαλ, ποδοσφαίρου, τένις, μπάσκετ, πετόσφαιρας. Σημειώνεται επίσης ότι επιτρέπεται η λειτουργία ανοικτών κολυμβητικών δεξαμενών, με φυσική παρουσία μέχρι 10 ατόμων, σύμφωνα πάντα με τις πρόνοιες του διατάγματος. Αναφορικά με τις ανοικτές κολυμβητικές δεξαμενές που χρησιμοποιούνται από Ναυτικούς Ομίλους, διευκρινίζουμε ότι επιτρέπεται η άθληση των αγωνιστικών μόνο τμημάτων των ομίλων αυτών (13 ετών και άνω). Νοείται ότι η λειτουργία των ανοικτών εγκαταστάσεων επιτρέπεται, χωρίς τη χρήση αποδυτηρίων και/ή κλειστών γυμναστηρίων και/ή οποιωνδήποτε άλλων κλειστών αθλητικών και παρεμφερών υποδομών. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι συνεχίζει να απαγορεύεται η χρήση κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων, πλην της εξαίρεσης που έχει δοθεί για τους αθλητές υψηλών επιδόσεων. Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, σε συνεργασία με τις Αθλητικές Ομοσπονδίες, θα αναλάβει τον έλεγχο της εφαρμογής των μέτρων στις αθλητικές εγκαταστάσεις, αφού η εφαρμογή των πρωτοκόλλων και οδηγιών αποτελεί προϋπόθεση για τη λειτουργία τους. Συγκεκριμένα: 1. Οι χρήστες των αθλητικών εγκαταστάσεων (Σωματεία, Αθλητικοί Όμιλοι κλπ.) θα πρέπει να δηλώσουν στον ΚΟΑ τους χώρους άθλησης που θα χρησιμοποιούν, μέσω των αντίστοιχων Ομοσπονδιών τους, καθώς και το ωράριο λειτουργίας τους. Επιπρόσθετα είναι υποχρεωμένοι να ειδοποιήσουν την αντίστοιχη Αθλητική Ομοσπονδία σε περίπτωση αλλαγής χώρου προπόνησης ή ωραρίου, η οποία με τη σειρά της θα ενημερώνει γραπτώς τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. 2. Η κάθε Αθλητική Ομοσπονδία θα ενημερώσει γραπτώς τα Σωματεία- μέλη της, για την πλήρη και αυστηρή εφαρμογή των σχετικών διαταγμάτων, κατευθυντήριων οδηγιών και πρωτοκόλλων. 3. Η κάθε Αθλητική Ομοσπονδία θα ορίσει υπεύθυνο άτομο το οποίο θα βρίσκεται σε επικοινωνία με τον ΚΟΑ στο email: csolomou@sportskoa.org.cy (mailto:csolomou@sportskoa.org.cy) για την τήρηση των προνοιών του νέου διατάγματος και των σχετικών κατευθυντήριων οδηγιών και πρωτοκόλλων και ειδικά όσον αφορά στον έλεγχο της λειτουργίας των χώρων άθλησης που θα χρησιμοποιούν τα Σωματεία-μέλη τους. 4. Τονίζεται ότι, παράβαση των όρων των διαταγμάτων συνιστά ποινικό αδίκημα και η αστυνομία θα επιλαμβάνεται των σχετικών καταγγελιών. Εν πάση περιπτώσει, ο έλεγχος από τον ΚΟΑ σε καμία περίπτωση υποκαθιστά τους νενομισμένους αστυνομικούς ελέγχους. Σημειώνεται ότι οι οδηγίες αυτές είναι συμπληρωματικές και δεν αντικαθιστούν τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται με τον περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο και τα σχετικά Διατάγματα που εκδόθηκαν.