Διευκρινιστική ανακοίνωση ΚΟΑ σχετικά με μέτρα χαλάρωσης που αφορούν στον αθλητισμό

08/05/2020


Αναφορικά με το νέο διάταγμα της Κυβέρνησης που αφορά στα μέτρα χαλάρωσης για την άθληση, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού διευκρινίζει ότι στο παρόν στάδιο επιτρέπεται η προπόνηση αθλητών και αθλητριών υψηλής επίδοσης που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και στον Σχεδιασμό Υψηλής Επίδοσης του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. Η πρόθεση του Οργανισμού, σε συνεργασία και συνεννόηση πάντοτε με το Υπουργείο Υγείας, είναι όπως ο κατάλογος αυτός επεκταθεί τις επόμενες μέρες, με στόχο να ενταχθούν στη συγκεκριμένη εξαίρεση και οι αθλητές που συμπεριλαμβάνονται στον Σχεδιασμό Ταλέντων του ΚΟΑ. Στόχος είναι όπως η επανένταξη των αθλητών των πιο πάνω σχεδιασμών γίνει σταδιακά και με ασφάλεια. Επιπρόσθετα, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού έχει καταρτίσει γενικό πρωτόκολλο σωστής και ασφαλούς χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων που θα επαναλειτουργήσουν. Το πρωτόκολλο αυτό έχει ήδη αποσταλεί στις Ομοσπονδίες που καλλιεργούν τα ατομικά αθλήματα για τα οποία επιτρέπεται η άθληση κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, έτσι ώστε να το προσαρμόσουν εάν χρειάζεται και να ενημερώσουν τους αθλητές και το προσωπικό των αθλητικών εγκαταστάσεων που θα επαναλειτουργήσουν. Επιπρόσθετα, στις Ομοσπονδίες που επηρεάζονται έχει σταλεί σήμερα και το πρωτόκολλο που ετοίμασε το Υπουργείο Υγείας με οδηγίες και μέτρα προφύλαξης για τους οργανωμένους αθλητικούς χώρους. Αναφορικά με τα μέτρα που επιτρέπουν την ατομική άθληση σε ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις για συγκεκριμένα ατομικά αθλήματα χαμηλής επικινδυνότητας, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού τονίζει ότι δεν επιτρέπεται η φυσική παρουσία πέραν των δύο προσώπων στην ίδια εγκατάσταση. Στις περιπτώσεις ωστόσο των πιο κάτω αθλημάτων, ο ΚΟΑ σε συνεννόηση και διαβούλευση με τις αρμόδιες Ομοσπονδίες, διευκρινίζει τα ακόλουθα που αφορούν στον αριθμό των αθλουμένων: Σκοποβολή: Σε κάθε γήπεδο του Σκοπευτηρίου επιτρέπεται η ταυτόχρονη παρουσία και άθληση/προπόνηση δύο (2) αθλητών μόνο και ενός(1) χειριστή. Τοξοβολία: Στο Εθνικό Κέντρο Τοξοβολίας επιτρέπεται η ταυτόχρονη παρουσία και άθληση/προπόνηση έξι (6) αθλητών (ένας αθλητής ανά στόχο κάθε 10 μέτρα) και δύο (2) προπονητών. Για όλες τις άλλες εγκαταστάσεις Τοξοβολίας που είναι μικρότερου μεγέθους, επιτρέπεται η ταυτόχρονη παρουσία και άθληση τριών (3) αθλητών (ένας αθλητής ανά στόχο κάθε 10 μέτρα) και ενός (1) μόνο προπονητή. Ιππασία: Σε κάθε εγκατάσταση επιτρέπεται η ταυτόχρονη παρουσία και άθληση τεσσάρων (4) αθλητών και ενός (1) προπονητή. Γκολφ: Σε κάθε αθλητική εγκατάσταση επιτρέπεται η άθληση ανά ομάδες (golf flight) των δύο (2) αθλητών και μόνον, οι οποίες θα έχουν διαφορά έναρξης του παιχνιδιού δεκαπέντε (15) τουλάχιστον λεπτών έτσι ώστε να διασφαλίζεται η απαιτούμενη απόσταση ασφαλείας μεταξύ των ομάδων. Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται ότι η χρήση του οχήματος διακίνησης του Γκολφ (buggy) επιτρέπεται από ένα (1) και μόνον άτομο. Τονίζεται ότι η χρήση των ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων επιτρέπεται χωρίς να γίνεται χρήση αποδυτηρίων και/ή γυμναστηρίων και άλλων παρεμφερών υποδομών. Σχετικά με τα ατομικά μαχητικά αθλήματα / αθλήματα επαφής όπως πάλη, καράτε, τάεκβοντο, τζούντο κλπ., τονίζεται ότι επιτρέπεται η ατομική άσκηση σε ανοικτούς χώρους, με σκοπό τη διατήρηση της φυσικής κατάστασης, της ατομικής τεχνικής και της ενδυνάμωσής, χωρίς επαφή και διατηρώντας πάντοτε την απόσταση ασφαλείας των δύο (2) μέτρων όπως όλοι οι αθλούμενοι, νοουμένου ότι δεν θα υπερβαίνουν τα δύο (2) άτομα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αθλούνται δύο άτομα μαζί, συμπεριλαμβανομένου και άθλησης μεταξύ γυμναστή και αθλουμένου. Η δυνατότητα προπονήσεων για τα υπόλοιπα ατομικά αθλήματα θα εξεταστεί σε μεταγενέστερο στάδιο και με βάση πάντοτε την εξέλιξη της κατάστασης. Σημειώνεται ότι η αναστολή λειτουργίας των αθλητικών σωματείων/ομίλων συνεχίζεται σύμφωνα και με το σχετικό διάταγμα ημερ. 30/04/2020 (ΚΔΠ 183/2020).